Rynki walutowe- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2681
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki walutowe- wykład 2 - strona 1 Rynki walutowe- wykład 2 - strona 2

Fragment notatki:

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 2
Instrumenty rynku walutowego:
Kurs walutowy - cena jednej waluty wyrażona w drugiej walucie (rynek kasowy)
Waluta bazowa - waluta, której ilość w danym kursie jest stała (zazwyczaj 1 lub 100 - stworzył sobie taką tradycję sam rynek walutowy) - waluta bazowa zazwyczaj podawana jest pierwsza USD/PLN, w akademickich podawane jest na odwrót, jeżeli waluta bazowa przyjmuje jedną jednostkę to nie piszemy nic, jeśli jest to inna wartość musimy ją napisać przed walutą (w Polsce obowiązuje zasada podawania do 4 cyfr po przecinku)
Waluta kwotowana - waluta, której ilość w danym kursie zmienia się w kolejnych kwotowaniach
Kurs kupna BID - cena, po której dealer jest gotowy kupić jednostkę (lub 100 jednostek) waluty bazowej. Po kursie kupna klient wymienia walutę bazową na kwotową - cena, po której klient wymienia walutę bazową na kwotowaną
Kurs sprzedaży OFFER albo ASK - cena, po której dealer jest gotowy sprzedać jednostkę (lub 100 jednostek) waluty bazowej. Po kursie kupna klient wymienia walutę kwotowaną na bazową
Duża figura - część ceny, której dealerzy nie kwotują 3,4756 - podkreślenie to figura
Pestki (Pips) - dwie ostatnie cyfry w zapisie kursu walutowego, które są kwotowane przez dealerów (inaczej punkty) 3,4756 - podkreślenie to pips
Prowizja - opłata kwotowa lub procentowa związana z przeprowadzeniem transakcji wymiany
Różnice między kursem BID i OFFER nazywamy spreadem. Marża to wielkość, jaką bank dodaje do kursu sprzedaży i odejmuje od kursu kupna waluty kwotowanej na rynku międzybankowym.
(pojęcie spreadu występuje na rynku hurtowym, a marży na rynku detalicznym)
4,1370 - marża - 4,1380 - spread - 4,2216 - marża - 4,226
3,4650  3,46 to figura, 0,0050 to pipsy, pestki (ceny sprzedaży podawane tylko w całych figurach, a kupna samymi pipsami); (jeśli punkty w kursie kupna są niższe niż w sprzedaży to jest to cena większa o jedną całą jednostkę)
BID 2,8753 OFFER 2,8848
2,8753 - 48 (jeżeli BID jest wyższy to ostatnia cyfra figury OFFER musi być wyższa czyli 2,8848)
Możemy wyróżnić dwa typy podawania ceny (notowanie, kwotowanie) na narodowych rynkach walutowych (dwa systemy notowań, kwotowań):
Pośrednie (odwrotne) - wymyślone przez Anglików, typ odwrotny; określenie zmiennej ilości jednostek waluty obcej w stosunku do stałej liczny jednostek waluty krajowej (obecny w Anglii i krajach strefy Euro)
Bezpośrednie (zwyczajne/proste) - występuje wtedy, jeżeli waluta krajowa jest walutą kwotowaną, cena zmienna a waluta bazowa jest walutą obcą w cenie stałej; określenie zmiennej ilości jednostek waluty krajowej do stałej liczby jednostek waluty obcej (Polska - uzależnienie od władz monetarnych)

(…)

… wtedy, jeżeli waluta krajowa jest walutą kwotowaną, cena zmienna a waluta bazowa jest walutą obcą w cenie stałej; określenie zmiennej ilości jednostek waluty krajowej do stałej liczby jednostek waluty obcej (Polska - uzależnienie od władz monetarnych)
W Polsce kwotowanie: PLN/EUR - dla nas kwotowanie pośrednie EUR/PLN - dla nas kwotowanie bezpośrednie Natomiast na terenie Unii Gospodarczej i Walutowej jest odwrotne…
… dzisiaj.
Kurs terminowy może być wiążący, zawierając umowę terminową niemożna odstąpić. Rynek terminowy - transakcje do 1 roku
Elementem odróżniającym kurs terminowy od kursu natychmiastowego (kasowego) jest więc czas, dlatego formuła określająca kurs terminowy uwzględnią różnicę wynikające z wysokości oprocentowania walut na rynku międzynarodowym
Mówi się, że dana waluta ma premie bądź dyskonto. Nie mówi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz