Wykład VII z rynków walutowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład VII z rynków walutowych - strona 1 Wykład VII z rynków walutowych - strona 2 Wykład VII z rynków walutowych - strona 3

Fragment notatki:


Modelowanie kursu walutowego- perspektywa krótkookresowa
Modele KW- krótki okres
Znaczenie dla uczestników rynków finansowych
Decyzje inwestycyjne
Minimalizowanie ryzyka działalności na rynku
Proces błądzenia losowego (RW) Zwykłe modele szeregów czasowych np. ARMA
ARCH, GARCH
Nieliniowe modele
Wpływ premii za ryzyko na poziom KW
Bańki spekulacyjne
Wielkości dotyczące rynku finansowego
Założenie efektywności rynku walutowego
Założenie racjonalnych oczekiwań
Efektywny rynek walutowy
„Rynek, na którym ceny instrumentów finansowych odzwierciedlają dostępna informację”.
Xt=St-E (St/Ωt-1)
E(xt/ Ωt-1)=0
Racjonalne oczekiwania
Prognozy inwestorów możliwie bliskie wartościom rzeczywistym
Maksymalizacja użyteczności
Wykorzystanie wszelkiej dostępnej informacji
Modele oparte na parytecie stóp procentowych Ubezpieczony parytet stóp procentowych
Nieubezpieczony parytet stóp procentowych
Ubezpieczony parytet stóp procentowych
Relacja miedzy kursem spot i forward
Ft/St=(1+int)/(1+iat)
W praktyce odchylenia od parytetu na rynku
Nieubezpieczony parytet stóp procentowych
E(St+k/Ω)/St= (1+it)/(1+i*t)
Testy hipotezy działania parytetu stóp procentowych
(St+k-St)= ά + ß (Ft-St) +εt+k
H0: ß =1
St+k - Ft = Θ * Xt + εt+k
St+k= ά + ß * Ft+ εt+k
H0: St+k, Ft ~ I(0)
Przykładowa estymacja
Serwa (2005)
USD/PLN i EUR/PLN
Niejednoznaczne wyniki
USD/PLN ß1 EUR/PLN ß

(…)


St+k= ά + ß * Ft+ εt+k
H0: St+k, Ft ~ I(0)
Przykładowa estymacja
Serwa (2005)
USD/PLN i EUR/PLN
Niejednoznaczne wyniki
USD/PLN ß>1 EUR/PLN ß<1
Niski stopień dopasowania modelu
Modele uwzględniające premię za ryzyko Ryzyko rynkowe ryzyko kursowe
Różnica oczekiwanych stóp zwrotu z inwestycji w papiery wartościowe denominowane w walucie krajowej i zagranicznej
Premia za ryzyko- wartość oczekiwana w momencie t nadzwyczajnej stopu zwrotu z inwestycji w momencie t+1
Odchylenie od nieubezpieczonego parytetu stóp procentowych
δt+1= F t - E(S t / Ω t)
Wzrost premii za ryzyko oczekiwana deprecjacja KW w stosunku do kursu forward
Spadek premii za ryzyko oczekiwana aprecjacja KW w stosunku do kursu forward
Pomiar premii za ryzyko
Ceny instrumentów pochodnych
Ankiety
Estymacja na podstawie modelu
Modele…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz