Finanse - wykład 6b - Premia za ryzyko

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 6b - Premia za ryzyko - strona 1 Finanse - wykład 6b - Premia za ryzyko - strona 2 Finanse - wykład 6b - Premia za ryzyko - strona 3

Fragment notatki:

Premia za ryzyko
Premia za ryzyko to różnica w oczekiwanej stopie zwrotu z instrumentu obarczonego ryzykiem w stosunku do stopy zwrotu z instrumentu nie obciążonego takim ryzykiem
Przykłady modeli behawioralnych
Modele oparte na parytecie stóp procentowych
Bańki spekulacyjne
Zmiany polityki gospodarczej
Turbulencje na rynkach finansowych
Modele oparte na parytecie stóp procentowych (1)
Zgodnie z teorią parytetu stóp procentowych zmiany kursów walutowych wynikają z międzynarodowych różnic w stopach procentowych
E(S t+k /Ω)/S t = (1+i n t )/(1+i a t )
S- kurs walutowy spot
Ω-dostępna informacja
i n - krajowa stopa procentowa
i a - zagraniczna stopa procentowa
Jest to podstawowy model pozwalający przewidywać zmiany kursów walutowych
Teoria behawioralna opiera się na tym modelu
W celu uwzględnienia wpływu zachowań inwestorów na kurs w modelu behawioralnym uwzględnia się dodatkowo premię za ryzyko
Modelowe ujęcie premii za ryzyko
Premię za ryzyko δ definiuje się jako odchylenie od parytetu stopy procentowej
E(S t+k /Ω)/S t = (1+i t )/(1+i* t )+ δ t Interpretacja premii za ryzyko
Jeżeli spodziewamy się deprecjacji waluty  premia za ryzyko wzrasta
Jeżeli spodziewamy się aprecjacji waluty premia za ryzyko spada
Jak zmierzyć premię za ryzyko?
Jako że premia za ryzyko jest zależna od czynników psychologicznych, trudno jest ją zmierzyć
Potencjalne miary:
Ceny instrumentów pochodnych
Miary oparte na ankietach
Oszacowania oparte na modelach premii za ryzyko
Bańki spekulacyjne(1)
Zjawisko polegające na coraz szybszym wzroście cen aż do momentu załamania ceny
W ujęciu modelowym oznacza to coraz szybsze odchylenia wartości empirycznych od prognozowanych
Bańki spekulacyjne powstają przez racjonalne oczekiwania!
Jeżeli na rynku jest bańka spekulacyjna nie możemy wyceniać instrumentów za pomocą modeli klasycznych
Modele baniek spekulacyjnych są nieliniowe
Modele składają się z równań opisujących rozmiar bańki b t ważony prawdopodobieństwem pęknięcia bańki ω
b t = λ E(b t+1 / Ω t )
b t+1 = bt/ (ω λ) z prawdopodobieństwem ω b t+1 = 0 z prawdopodobieństwem (1-ω)
Turbulencje na rynkach finansowych
Załóżmy że prognozujemy kurs walutowy za pomocą modelu:
Δ S t = ά 0 + ά 1 Δ S t-1 + ά 2 g t + ά 3 (i n t-1 - i a t-1 ) +ε t Jeżeli spodziewamy się, że jakieś wydarzenie może wpłynąć na kurs powinniśmy je uwzględnić w modelu
Inwestorzy będą się inaczej zachowywać gdyby wydarzenie zaszło i gdyby nie zaszło


(…)

… behawioralnych są bardzo użyteczne do modelowania rynków w czasie kryzysu
Inwestorzy nie potrafią ocenić ryzyka w kategoriach racjonalnych
Klasyczne modele nie opisują dobrze rynków w czasie krzyzysu
Istotne aspekty zachowań inwestorów w czasie kryzysu
Chciwość inwestorów
Niedoszacowanie ryzyka
Herding
Ograniczona racjonalność
Błędy agencji ratingowych niebrane pod uwagę przez inwestorów

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz