Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 2

note /search

Konkurencja doskonała - odpowiedzi do pytań

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1848

KONKURENCJA DOSKONAŁA - odpowiedzi do wybranych zadań p Q TR TC FC VC ATC AVC MC 12 3000 36000 36000 6000 3 min.; 12 10 12 Przedsiębiorstwo nie powinno zmieniać poziomu produkcji. d) P Produkować z zyskiem Produkować mimo straty Wstrzymać produkcję 136 X 54 X 84 X 80 X 48 X Q = 15...

Analiza struktury rozkładu jednowymiarowego - zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1568

Dr Maria Wieczorek  Analiza struktury rozkladu jednowymiarowego – zadania    1.Rozkład  wielkości  kredytu  odnawialnego  (x  -  tys.  zł)  zaproponowanego  przez  bank  100  osobom  kształtował się następująco:  Wielkość kredytu  Poniżej 6     6 - 12    12 - 18     18 – 24      24 – 30  Liczba o...

Zadania - estymacja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1239

Dr MariaWieczorek                                                  Estymacja.    1.  Zmienna X ma rozkład N(m,). Poniżej przedstawiono kolejno: parametr rozkładu  (Θ), proponowany estymator (T n) oraz wartość średnią i wariancję tego estymato...

Rynek pracy 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

Kosycarz. Notatka składa się z 5 stron. Zależność pomiędzy wzrostem gospodarczym a poziomem bezrobocia cd. •wpływ dynamiki wzrostu gospodarczego 30-50 lat temu był znacznie silniejszy niż obecnie. W naszych czasach wpływ ten jest znacznie osłabiony poprzez tzw. czynniki instytucjonalne, które są r...

Rynek pracy - prawo Okuna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Finanse
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1743

Kosycarz. Notatka składa się z 5 stron. Rynek pracy Przyczyny ingerencji państwa na rynku pracy: •niedostateczna przejrzystość na rynku pracy, •niedostosowania alokacyjne, •niedostateczna skłonność do ryzyka, •dyskryminacja grup problemowych , •zjawisko histerezy występujące na rynku pracy. Niedos...

Wykład V z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1995

PRZEMYSŁ: - górnictwo - przetwórstwo przemysłowe - wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę GÓRNICTWO: - węgla kamiennego i brunatnego - wydobywanie torfu - ropy naftowej i gazu ziemnego - rud uranu i torfu - rud metali - pozostałe FUNKCJE PRZEMYSŁU: - produkcja dóbr inwestycy...

Finanse behawioralne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Finanse
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2954

Dobiesław Tymoczko, FINANSE, Finanse behawioralne Teoria oczekiwanej użyteczności - von Neumann, Morgenstern Rosnąca funkcja użyteczności Malejąca użyteczność krańcowa Funkcja jest sprawą indywidualną EFEKTYWNOŚĆ RYNKÓW KAPITAŁOWYCH (FAMA) - słaba efektywność - w cenach aktywów finansowych ...

Polityka pieniężna i fiskalna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Finanse
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1743

Dobiesław Tymoczko, Finanse, Polityka pieniężna i fiskalna Politykę pieniężną prowadzi bank centralny, a fiskalną rząd. - Polityka pieniężna w kraju rozwiniętym ze zliberalizowanymi przepływami kapitałowymi dysponuje tylko jednym instrumentem - stopą procentową - Przy nie w pełni zliberalizowa...

Wykład 1 z finansów międzynarodowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1491

Dr Katarzyna Sum, FINANSE MIĘDZYNARODOWE, I WYKŁAD - WPROWADZENIE Pojęcie i funkcje rynku finansowego Przepływ oszczędności z gospodarstw domowych do przedsiębiorstw Alokacja oszczędności Oferowanie instrumentów umożliwiających zarządzanie finansowe Klasyfikacja rynków finansowych Rynek pien...

Wykład 2 z finansów międzynarodowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1491

Dr K. Sum, Finanse międzynarodowe, wykład II - Kursy i systemy walutowe: Kurs walutowy Cena jednej waluty wyrażona w drugiej Kwotowanie bezpośrednie - cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej Kwotowanie pośrednie- cena waluty krajowej wyrażona w walucie obcej Systemy kursowe Kurs płynny ...