Socjologia - wiadomości ogólne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - wiadomości ogólne - strona 1 Socjologia - wiadomości ogólne - strona 2 Socjologia - wiadomości ogólne - strona 3

Fragment notatki:


Pojęcie aktora
Niezależna jednostka
Jednostka zakorzeniona społecznie
Motywacja
Interes własny
Wartości (tradycja, równość, solidarność, wolność, wiara)
Zasada działania
Wolny wybór, ograniczenia twarde (kapitał, kadry)
Ograniczenia w działaniu (miękkie), działanie innych, zwyczaje, nawyki
Arena działania
Działanie rynku, gospodarka jako system izolowany
Gospodarka jako część systemu społecznego
Typy działań gospodarczych
Oparte na racjonalności ekonomicznej (zasada minimaksu, kalkulacja korzyści i kosztów)
Wielość racjonalności, (społeczna)
Nieracjonalność, irracjonalność
Rezultat działania gospodarczego
Zachowanie równowagi
Przejęcie kontroli
Tradycja intelektualna
Smith, Marshall, Keynes
Marks, Durkheim, Weber, Parsons Nurt POZYTYWIZM ANTYPOZYTYWIZM psychologizm wyjaśnianie zjawisk i procesów społ. w powiązaniu ze stanami świadomości, motywacją, postawami, wartościami podmiotu. badania opinii publicznej socjologizm wyjaśnianie zjawisk i procesów społ. w powiązaniu ze zmiennymi będącymi poza obszarem możliwym do rozpoznania przez podmiot. wpływ struktury społecznej na działania jednostek lub grup; wpływ nieuświadamianych struktur ludzkiego myślenia lub archetypów na zachowania indywidualne bądź zbiorowe Metodologia
Naturalizm
Antynaturalizm
Wynik
Nomotetyzm
Idiografizm
Cel
Wyjaśnianie
Rozumienie
Definicja kultury: (S. Czarnowski, J.A.Szczepański) Kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej, na które składają się: materialne i niematerialne wartości oraz uznawane sposoby postępowania które są zobiektywizowane i przyjęte w zbiorowości, przekazywane innym zbiorowościom i następnym pokoleniom. Rodzaje definicji kultury (Kroeber ): wyliczające (enumeratywne) historyczne (nacisk na społeczne dziedzictwo) normatywne (nacisk na imperatywne funkcje kultury, to co obowiązuje) psychologiczne (nacisk na psychologiczne mechanizmy kształtowania się kultury) strukturalistyczne (nacisk na całościowy charakter kultury jako systemu)
1. Wzory sposobów odczuwania, myślenia i reagowania idealne (jak postępować lub co odczuwać, a przynajmniej jakim uczuciom dawać wyraz) realne (jak ludzie postępują): wzory realne mogą być jawne (uświadamiane) bądź

(…)

… komunikacyjna (ilość kanałów informacyjnych i informacji dochodzących do danej pozycji)
Struktura przywództwa (władza)
20. Style przywództwa:
Kryterium wyłaniania Przywództwo naturalne Przywództwo formalne Sposób sprawowania przywództwa (K.Lewin, R.Lippitt, R.White) Autorytarne Demokratyczne Liberalne Kryterium prawomocności (M.Weber)
Charyzmatyczne Tradycjonalne Legalne
21. Grupa odniesienia:
Grupa stanowiąca dla jednostki wzór (model) zachowań społecznie akceptowanych, dostarczający kryteriów oceny własnego działania oraz działań innych ludzi Grupą odniesienia może być dla jednostki zarówno grupa własna jak i obca, do której jednostka aspiruje bądź jest dla niej układem odniesienia T.Newcomb - (wg stosunku do wartości)
grupy odniesienia pozytywnego grupy odniesienia negatywnego (prawo Simmla/Cosera: konflikt zewnętrzny zwiększa integrację wewnętrzną i spójność grupy R.Merton grupa odniesienia porównawczego: Źródło poczucia uprzywilejowania lub upośledzenia grupa odniesienia normatywnego: Źródło norm, wartości, wzorów grupowych 22. ASPEKTY NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE: zróżnicowanie: uniwersalne
partykularne
uporządkowanie
rangowanie czyli ocena 23. TRZY MODELOWE UJĘCIA STRUKTURY KLASOWEJ:
1. dychotomiczna wizja
2…
… zbiorowości, w której jednostka została wychowana i w której uczestniczy. Elementy osobowości społecznej:
Kulturowy ideał osobowości
Role społeczne Jaźń subiektywna
Jaźń odzwierciedlona
15. Typologie osobowości:
Biologiczne:
Temperament (Hipokrates): sangwinik choleryk
melancholik
flegmatyk Budowa ciała (Kretschmer) pyknik (grubasek, życzliwy, łagodny) atletyk (dobrze zbudowany, zróżnicowany psychicznie…
…:
a. zbiór, zbiorowość:
Zbiór społeczny jest to agregat ludzi o podobnych charakterystykach posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy (łysi, kulawi, blondyni). Zbiorowość społeczna to zbiór ludzi zajmujących wspólną przestrzeń zbiorowość terytorialna miejska wiejska lokalna regionalna blokowa…
…, ale są silniej związane z poczuciem powinności oraz wyraźniej słownie wyartykułowane
Konfiguracja norm i wartości - ład aksjonormatywny 4. Sankcje Sankcje pozytywne (nagrody) i negatywne (kary)
Sankcje formalne i nieformalne (ostracyzm, ośmieszenie, oznaki szacunku)
8. Typy organizacji społecznych
Wspólnota
Społeczeństwo (zrzeszenie)
Więź społeczna oparta na pokrewieństwie, sąsiedztwie lub przyjaźni
Więź…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz