Podstawowe składniki środowiska wychowawczego jednostki IISem

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe składniki środowiska wychowawczego jednostki IISem - strona 1 Podstawowe składniki środowiska wychowawczego jednostki IISem - strona 2

Fragment notatki:

PODSTAWOWE SKŁADNIKI ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO JEDNOSTKI
a. GRUPA SPOŁECZNA W PROCESIE WYCHOWANIA
Grupa społeczna - jest to zbiór jednostek pozostających z sobą w pewnych stosunkach. Muszą być członkowie powiązani więzią społeczną (muszą być interakcje i stosunki społeczne, wspólne normy i wartości, subiektywne poczucie odrębności do innych - jest to poczucie przynależności, solidarności). Grupa społeczna posiada strukturę (układ elementów wewnątrz grupy: członkowie, role które pełnią normy i wartości, relacje pomiędzy tymi elementami).
Wewnątrz grupy można wyróżnić trzy struktury: -struktura władzy - pozycje są powiązane ze sobą stosunkami władzy (jeden ma dużo, a drugi mniej obowiązków), -struktura komunikacji - tutaj poszczególne pozycje są uszeregowane ze względu na ilość i jakość otrzymanych informacji (najlepszy dostęp do informacji ma ten kto jest najwyżej w strukturze), -struktura socjometryczna - poszczególne pozycje są ułożone ze względu na atrakcyjność interpersonalną (występują tu stosunki, np. lubienie, odrzucanie)
Te struktury współistnieją ze sobą, mogą się nakładać ale nie muszą.
Klasyfikacja grup społecznych:
ze względu na strukturę grupy: , -grupy małe - są to takie grupy, które dzielą się na poszczególnych członków, są one nieliczne - mogą liczyć do kilkunastu osób, zazwyczaj panują w nich stosunki przyjacielskie, rodzinne oraz kontakty osobiste, -grupy duże - są to takie grupy, które dzielą się na podgrupy
ze względu na charakter członkostwa:
grupy dobrowolne - czyli jednostka wstępuje dobrowolnie, po namyśle
grupy niedobrowolne (automatyczne) - do pewnych grup człowiek dostaje się niejako automatycznie, niezależnie od swojej woli; nikt nie wybiera sobie rodziców, kraju, w którym się rodzi, koloru skóry itp.
ze względu na dominujący typ więzi w grupie:
grupy pierwotne - są to grupy, które składają się z niewielkiej liczby członków a członkowie grup mają bliskie, osobiste i trwałe związki; bezpośredniość kontaktów jest dla członków tych grup bardzo ważna; przykładem takiej grupy jest rodzina
grupy wtórne - są to liczniejsze grupy; posiadają wielką ilość członków; ich trwałość ma charakter okresowy; często powstają w określonym celu; związki pomiędzy członkami tych grup nie są osobiste i ponieważ grupy te są powoływane do wykonania specyficznego zadania nie wywierają tak silnego wpływu na swoich członków; ładunek emocjonalny jest dużo mniejszy niż w przypadku grup pierwotnych; nie pojawia się tu również taka skłonność do pogłębiania wiedzy o sobie samym jak w grupach pierwotnych
ze względu na stopień sformalizowania instytucji dominującej w danej grupie:
grupy formalne - grupy powoływane zgodnie z pewnymi regulaminami, statutami, przepisami

(…)

… grupowej:
Grupa odniesienia wprowadził Herbert Hyman. Jest to grupa, do której jednostka należy lub pragnie należeć i dla której stanowi ona wzorzec do naśladowania w różnych aspektach zachowań. Przynależność lub aspiracja do grupy pociąga za sobą przyjęcie określonych norm postępowania, celów, zwyczajów, stylu życia itp. Oznacza to, że grupy odniesienia mają charakter opiniotwórczy i wywierają silny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz