Ocena typu budowy ciała metodą Milicerowej (wskaźników przyrodniczych Perkala)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 644
Wyświetleń: 6069
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena typu budowy ciała metodą Milicerowej  (wskaźników przyrodniczych Perkala) - strona 1 Ocena typu budowy ciała metodą Milicerowej  (wskaźników przyrodniczych Perkala) - strona 2 Ocena typu budowy ciała metodą Milicerowej  (wskaźników przyrodniczych Perkala) - strona 3

Fragment notatki:Ocena typu budowy ciała metodą Milicerowej (wskaźników przyrodniczych Perkala)

Ocena typu budowy ciała dokonana przy pomocy tej metody jest oceną relatywną w stosunku do tzw. grupy odniesienia, której dobór współdecyduje o wyniku.
Cechy pomiarowe grupowane są w czynniki budowy charakteryzujące zasadnicze elementy budowy: długości, tęgości i otłuszczenia (z pewnym przybliżeniem można je traktować jako odpowiedniki sheldonowskiej ekto-, mezo- i endomorfii).
Etapy postępowania:
1. Normalizacja cech osobnika (lub zespołu osób) na średnią i odchylenie standardowe grupy odniesienia.
2. Obliczanie czynników budowy. Czynnik budowy jest średnią arytmetyczną cech unormowanych, składających się na ten czynnik.
3. Obliczanie wskaźnika ogólnej wielkości. Wskaźnik ogólnej wielkości jest średnią arytmetyczną czynników budowy.
4. Obliczanie wskaźników przyrodniczych - przez wytrącenie (algebraiczne odjęcia) wskaźnika ogólnej wielkości z wartości każdego z czynników budowy.
5. Transformacja na skalę 7-stopniową, w wyniku której otrzymuje się trzycyfrowy kod wewnętrznych proporcji oraz czwartą cyfrę informującą o wielkości osobnika. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz