Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

note /search

Geografia regionalna_Polski

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Geografia regionalna Polski
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1295

WSTĘP  ĺřőŖąŎţĊŘŋĊőŏřőŜŋŐœęĊŜŏőœřŘŋŖŘąĊşŖŏőŋŔąĊŏšřŖşōŔœĘĊ ĴŏśŖœĊōŒřŎŤœĊřĊőŏřőŜŋŐœęĊĺřŖŝŕœĖĊŚřĊěģĞğĊŜĘĊŝຌœřŘřĊ şšŋőęĊŘŋĊŤŋőŋŎŘœŏŘœşĊŤŋŝŋŎĊŜŏőœřŘŋŖœŤŋōŔœĖĊŎřōŒřŎŤąōĊ ŎřĊŚŜŤţŔęōœŋĊŒœŏŜŋŜōŒœōŤŘŏőřĊşŕłŋŎşĊŜŏőœřŘ䎘šĊŘŋĊŚřŎė ŝŞŋšœŏĊŕŜţŞŏŜœ䎘šĊŐœŤţōŤŘřőŏřőŜŋŐœōŤŘţōŒĘĊŁŏĊšŝŞęŚœŏĊ ŎřĊŕŝœążŕœ ĊıŏřőŜŋŐœŋĊĺřŖ...

Planowanie rozwoju regionalnego, materiały do referatów

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Planowanie rozwoju regionalnego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1799

Katarzyna Mierzwa PLANOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO W BRANŻY TURYSTYCZNEJ KRAKÓW 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP…………...…………………………………………………………………………... 5 R o z d z i a ł 1 Kariera zawodowa ……………………………………………………………8 Filozofia planowania - dlaczego warto planować karierę zawodową…………………...11 Czynniki warunku...

Planowanie rozwoju regionalnego, PRZEWODNIK PO ZAWODACH

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Planowanie rozwoju regionalnego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1988

ANALIZA RYNKU PRACY- INFORMATOR DLA STUDENTÓW TURYSTYKI I REKREACJI. Spis treści: Rozdział 1. HOTELARSTWO 1. Opis sektora 2. Największe systemy hotelowe na świecie 3. Światowe organizacje hotelarskie w Polsce 4. Przykładowe stanowiska pracy 5. Opis wybranych stanowisk : Dyrektor hotelu Zas...

Ocena typu budowy ciała metodą Wankego

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Biologiczny rozwój człowieka
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 11326

Ocena typu budowy ciała metodą Wankego Metoda oceny budowy ciała wg W a n k e g o polega na matematycznym ustaleniu udziału różnych elementów w strukturze somatycznej osobnika lub zespołu osobników. Ten sposób określania somatotypu prowadzi do uzyskiwania wyników jednoznacznych, niezależnych od u...

Ontogeneza i proporcje

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Biologiczny rozwój człowieka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1701

Tabela 1. Średnie arytmetyczne i przyrosty roczne wysokości ciała chłopców i dziewcząt od urodzenia do 19 roku życia. wysokość ciała przyrosty wysokości wiek dziewczęta chłopcy Wiek dziewczęta chłopcy 0 52,0 53,5 0 _ _ 1 75,8 77,4 1 23,80 23,90 2 88,0 89,3 2 12,20 11,90 3 96,9 97,2 3 8,90 7,90 4...

Pomiary tkanek i kości

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Biologiczny rozwój człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1701

Glabella (g) - najbardziej ku przodowi wysunięty punkt na kości czołowej, położony między łukami brwiowymi w linii pośrodkowej przedniej. Opisthocranion (op) - najbardziej wysunięty ku tyłowi punkt głowy w linii pośrodkowej tylnej, na kośc...

Wskaźniki dla różnych części ciała

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Biologiczny rozwój człowieka
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2023

Wskaźniki głowy i twarzy Wskaźnik szerokościowo - długościowy głowy x 100 = Klasyfikacja mężczyźni (wg Martina) kobiety (wg Sallera) głowa długa x - 75,9 x - 76,9 głowa pośrednia 76,0 - 80,9 77,0 - 81,9 głowa krótka 81,0 - 85,4 82,0 - 86,4 głowa bardzo krótka 85,5 - x 86,5 - x Wskaźnik mo...

Zagadnienia biologiczny rozwój człowieka

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Biologiczny rozwój człowieka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1624

1. Położenie punktów pomiarowych i ich nazwy (właściwie to wystarczą skróty) 2. Przyrządy pomiarowe, czyli czym co mierzymy. 3. Wzory wskaźników. Klasyfikacja BMI. 4. Antroposkopia - uwarunkowania cech opisowych i skale do ich oceny....

Ekonomia - zestaw zadań 1

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1981

Zestaw zadań nr 1 Mechanizm rynkowy Poniżej przywołano rynki wybranych produktów przyjmując założenie, że początkowo znajdują się one w stanie równowagi. Równowaga ta zostaje jednak naruszona przez wystąpienie podanego w tekście czynnika. Zastanów się, czy dany czynnik wpłynął na zmianę popytu cz...

EKONOMIA podstawowe zagadnienia

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1379

EKONOMIA-wykład 30.10.2012. PRODUKCJA -użytkowanie różnego rodzaju dóbr i usług w celu wytworzenia produktu-wymaga organizacji przepływu nakładu odpowiedniego do strumienia produkcji. PRZEDSIĘBIORCA - osoba zajmująca się działalnością gospodarczą, która odkrywa potencjalnie zyskowne możliwości, o...