EKONOMIA podstawowe zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
EKONOMIA podstawowe zagadnienia - strona 1 EKONOMIA podstawowe zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:


EKONOMIA-wykład 30.10.2012. PRODUKCJA -użytkowanie różnego rodzaju dóbr i usług w celu wytworzenia produktu-wymaga organizacji przepływu nakładu odpowiedniego do strumienia produkcji. PRZEDSIĘBIORCA - osoba zajmująca się działalnością gospodarczą, która odkrywa potencjalnie zyskowne możliwości, organizuje i kieruje przedsięwzięciami mającymi produktywny charakter. PRZEDSIĘBIORSTWO - instytucja systemu ekonomicznego organizująca zasoby produkcyjne w celu pomnożenia wyłożonego kapitału wyłożonego kapitału czyli osiągania zysku.
Przedsiębiorstwo jest wyodrębnione z systemu ekonomicznego pod względem :
-techniczno-produkcyjnym, jest wyposażone w majątek produkcyjny do wytwarzania określonych wyrobów (produktów)
-organizacyjnym, czyli posiada zespół pracowników, który pod kierunkiem realizuje określoną, względnie zamkniętą fazę procesu gospodarczego
-ekonomiczno-finansowym, czyli podejmuje decyzje konieczne we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko. Pokrywa wszystkie wydatki z przychodów z własnej działalności oraz uzyskuje nadwyżkę finansową
-prawnym, czyli posiada osobowość prawną i zdolność do działań prawnych.
Działalność produkcyjna jest prowadzona w celu osiągania zysku: ZYSK=PRZYCHODY-KOSZTY (Zysk to jest różnica zachodząca pomiędzy przychodami a kosztami produkcji)
Koszty przedsiębiorstwa- wydatki poniesione na wytworzenie dóbr i usług w jakimś okresie.
Koszty produkcji- ogół wydatków pieniężnych, które przedsiębiorstwo ponosi w celu wyprodukowania odpowiedniej ilości dóbr.
WARUNKI MAXYMALIZACJI ZYSKU Aby zmaksymalizować zysk przedsiębiorstwo musi wytworzyć produkt po najniższych kosztach.
Osiąganie minimalnych kosztów wymaga znajomości dostępnych metod produkcji, ponosi koszty związane z funkcjonowaniem (biuro, czynsze, dzierżawy). KOSZTY ZMIENNE - rozpoczęcie produkcji powoduje przyrost kosztów z powodu zaangażowania zmiennych czynników produkcji: pracy, surowców, materiałów, podzespołów, remontów, napraw itp. Koszty stałe : biuro, łączność, czynsze, dzierżawy.
(wykres funkcji kosztu stałego)
Jednostkowy koszt stały maleje wraz ze wzrostem ilości wytworzonej produkcji.
(wykres funkcji przeciętnego kosztu stałego) Koszty zmienne: praca, surowce, materiały, energia itp.
(funkcja kosztu zmiennego) KOSZT CAŁKOWITY = koszt stały + koszt zmienny
(wykres funkcji kosztów całkowitych i zmiennych)
PYTANIE : Jak kształtuje się przyrost kosztu całkowitego pod wpływem zmian kosztu produkcji??
(ja nie wiem, może Wy wiecie.) KOSZT KOŃCOWY ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz