Ocena typu budowy ciała metodą Wankego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 11060
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


Ocena typu budowy ciała metodą Wankego Metoda oceny budowy ciała wg W a n k e g o polega na matematycznym ustaleniu udziału różnych elementów w strukturze somatycznej osobnika lub zespołu osobników. Ten sposób określania somatotypu prowadzi do uzyskiwania wyników jednoznacznych, niezależnych od umiejętności diagnostycznych oceniającego. Jest to zatem metoda w pełni obiektywna.
Wanke w swojej metodzie uwzględnił 5 wskaźników ilorazowych:
1. wsk. tułowiowo-wzrostowy x 100
2. wsk. barkowo-tułowiowy x 100 3. wsk. miedniczo-barkowy x 100
4. wsk. klatki piersiowej x 100 5. wsk. Rohrera x 100
Wyodrębnił on 4 typy budowy ciała, które ze względu na podobieństwo sylwetek określił umownie literami: I, A, V, H. Charakterystyki liczbowe tych typów, nazwane punktami odniesienia , znajdują się w tab. 28. System opracowany przez Wankego dotyczył wyłącznie mężczyzn, natomiast dla kobiet odpowiednie punkty odniesienia opracowała Kolasa (tab. 28), zmieniając określenie typu V na Y. Tabela 34 . Wartości wskaźników dla typów somatycznych (wg Wankego).
Mężczyźni
Kobiety
Wskaźniki
I
A
V
H
I
A
V
H
1. tułowia
32.5
33.3
29.0
28.6
31.7
31.8
28.4
28.3
2. barkowo - tułowiowy
67.8
65.8
81.8
80.0
69.6
69.2
81.9
80.8
3. biodrowo - barkowy
74.3
79.1
68.9
78.5
76.7
88.8
76.1
87.1
4. klatki piersiowej
66.1
78.0
66.3
80.2
75.4
77.7
61.8
77.6
5. Rohrera x 10
11.7
13.0
14.5
13.1
13.1
17.7
12.8
17.8
Przykład obliczania typu budowy ciała dla osobnika „x” Wskaźniki
I
d2
A
d2
V
d2
H
d2
„x”
1.
32.5
8.41
33.3
13.7
29.0
0.4
28.6
1.0
29.6
2
67.8
136.9
65.8
187.7
81.8
5.3
80.0
0.2
79.5
3
74.3
16.8
79.1
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz