Biologiczny rozwój człowieka

note /search

Ocena typu budowy ciała metodą Wankego

  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Biologiczny rozwój człowieka
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 11326

Ocena typu budowy ciała metodą Wankego Metoda oceny budowy ciała wg W a n k e g o polega na matematycznym ustaleniu udziału różnych elementów w strukturze somatycznej osobnika lub zespołu osobników. Ten sposób określania somatotypu prowadzi do uzyskiwania wyników jednoznacznych, niezależnych od u...

Ontogeneza i proporcje

  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Biologiczny rozwój człowieka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1701

Tabela 1. Średnie arytmetyczne i przyrosty roczne wysokości ciała chłopców i dziewcząt od urodzenia do 19 roku życia. wysokość ciała przyrosty wysokości wiek dziewczęta chłopcy Wiek dziewczęta chłopcy 0 52,0 53,5 0 _ _ 1 75,8 77,4 1 23,80 23,90 2 88,0 89,3 2 12,20 11,90 3 96,9 97,2 3 8,90 7,90 4...

Pomiary tkanek i kości

  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Biologiczny rozwój człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1701

Glabella (g) - najbardziej ku przodowi wysunięty punkt na kości czołowej, położony między łukami brwiowymi w linii pośrodkowej przedniej. Opisthocranion (op) - najbardziej wysunięty ku tyłowi punkt głowy w linii pośrodkowej tylnej, na kośc...

Wskaźniki dla różnych części ciała

  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Biologiczny rozwój człowieka
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2023

Wskaźniki głowy i twarzy Wskaźnik szerokościowo - długościowy głowy x 100 = Klasyfikacja mężczyźni (wg Martina) kobiety (wg Sallera) głowa długa x - 75,9 x - 76,9 głowa pośrednia 76,0 - 80,9 77,0 - 81,9 głowa krótka 81,0 - 85,4 82,0 - 86,4 głowa bardzo krótka 85,5 - x 86,5 - x Wskaźnik mo...

Zagadnienia biologiczny rozwój człowieka

  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Biologiczny rozwój człowieka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1624

1. Położenie punktów pomiarowych i ich nazwy (właściwie to wystarczą skróty) 2. Przyrządy pomiarowe, czyli czym co mierzymy. 3. Wzory wskaźników. Klasyfikacja BMI. 4. Antroposkopia - uwarunkowania cech opisowych i skale do ich oceny....