Grupy odniesienia - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2681
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy odniesienia - opracowanie  - strona 1 Grupy odniesienia - opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:

GRUPY ODNIESIENIA
Przedstawiciele tej teorii : H.Hyman, T.N Newcomb, H. Kelly, R. Turner, R. Merton
Ludzie w swych codziennym życiu porównują się do innych, aby moc się samo określić, zidentyfikować swoje zachowanie. Najczęściej dokonuje się to automatycznie, rzadko refleksyjnie.
Dwa rodzaje grup do których jednostka się odnosi (ze wzgl. Na funkcje jakie pełnią dla jednostek na nie zorientowanych) :
grupa odniesienia porównawczego [ stanowią układ w którym dana jednostka postrzega siebie i innych, który pozwala jej określić swoje cechy i określić rodzaj postępowania] dostarczają układu odniesienia do oceny samego siebie i kształtowania postaw.
Grupa odniesienia normatywnego [ grupa z której dana jednostka czerpie dla siebie wartości, normy, wzory zachowań], mogą to być układy grup odniesienia porównawczego lub całkiem inne, przeciwstawne, alternatywne.
Zdaniem Stouffera porównywanie się jednostek z grupami odniesienia prowadzi do :
poczucia upośledzenia społecznego (deprywacji), niskiej samooceny - świadomość zajmowania niższej pozycji w porównaniu z podobnymi osobami, lub z wcześniejszą pozycją;
poczucia uprzywilejowania społecznego (wysokiej samooceny) - świadomość zajmowania wyższej pozycji w porównaniu z podobnymi osobami, lub z wcześniejszą pozycją;
Poczucie to może być stopniowalne ( jednostka ma tym silniejsze poczucie upośledzenia z im wyżej, pod pewnymi względami, umieszczoną grupą się porównuje)
WNIOSEK: jednostka nie będzie się orientować na takie grupy odniesienia normatywnego w porównaniu z którymi znajduje się w największym dystansie. Będzie orientować się na grupy swego położenia (podobnego upośledzenia /uprzywilejowania), z nimi się będzie identyfikować. Następstwem poczucia względnego upośledzenia /uprzywilejowania jest przejmowanie postaw, zachowań, wzorów grup z którymi się identyfikuje.
Więc: istnieje związek pomiędzy stopniem poczucia deprywacji, upośledzenia a wybieraną grupą odniesienia normatywnego (gr. solidarności).
Uwarunkowania wyboru grup odniesienia normatywnego :
Potrzeby odczuwane przez jednostkę i stopień ich nasilenia - ad. hierarchia potrzeb Maslowa - Indywidualne potrzeby stanowią hierarchię od potrzeb niższego do wyższego rzędu (jednostka poszukuje grup mogących zaspokoić jej potrzeby odczuwalnie, a nie działających motywacyjnie)
- potrzeby wyższe aktywizują się o ile zaspokojone zostają niższe
zależność pomiędzy pozycją jednostki w danej grupie a szansą stania się przez tą grupę grupą odniesi.norm. (identyfikacja z wartościami grupy do której się należy)
3 rodzaje pozycji : przywódcy (bezwzględnie wierni wartościom swojej grupy, ale nie mają cech twórczości)

(…)

… (jeśli takiego wyboru nie dokona to znajduje się w wewnętrznym konflikcie, albo pozoruje lojalność wobec grup konfliktowych a utożsamia się z jedną, albo też stosuje się częściowo do norm i zachowań każdej z grup).
Teoria grup odniesienia pozwala wyjaśniać takie zjawiska jak :
rewolucjonizm (nonkonformizm w stosunku do grup rządzących / konformizm wobec wartości danego okresu)
radykalizm (sprzeciw wobec zasad…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz