Konstytucja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucja - wykład - strona 1 Konstytucja - wykład - strona 2 Konstytucja - wykład - strona 3

Fragment notatki:

26/03/09
Konstytucja jest ustawą szczególną, zasadniczą; reguluje zasady, na których opiera się ustrój państwa; charakteryzuje ją szczególna treść , forma i moc prawna (to ją różni od innych ustaw)
Ustawa jej krąg adresatów jest generalnie określony; jest ona abstrakcyjna; nie ma w niej wskazanych dat dotyczących jej stosowanie, gdyż stosowana jest każdorazowo; jest to akt Parlamentu (względnie stosowany w stosunku do Konstytucji)
Jak dzielimy Konstytucję:
a). ustanawiane
b). nadawane pochodzą od władzy ustawodawczej (władza sprawowana przez suwerena)
c). konstytucje oktrojowane
Konstytucja jest całkowicie zmieniona np. wtedy, gdy zmienia się ustrój państwa (np. w wyniku rewolucji; zamachu stanu itp.) tj. w przypadku Rewolucji goździków w Portugalii (1974r.- obalenie starego ustroju i przyjęcie nowej konstytucji)
Bądź w wyniku : - uzyskania/ odzyskania suwerenności
- ewolucji
- zniesienie/ poprawienie starej konstytucji tj. w 1999r. w Szwajcarii (konstytucja, która była wielokrotnie zmieniana i należało ją ostatecznie przepisać i usystematyzować wszelkie poprawki/ zmiany)
- 1997r. - konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, zmieniona „na zimno”- pod wpływem silnej presji politycznej; zmiana spowodowana przyjęciem nowych zasad ustrojowych.
d). konstytucja mała fragmentaryczna, docelowa
e). konstytucja duża kompletna, docelowa
f). konstytucja jednolita
g). konstytucja złożona Konstytucja III Republiki Francuskiej
Wielka Brytania konstytucja złożona; materialna (całokształt regulacji); w jej skład wchodzą konwenanse; nie są spisane, lecz stanowią ugruntowane przekonania np. w jaki sposób królowa powołuje premiera; jak układać się powinny relacje między frakcją opozycyjną a większościową itp.
Konstytucje pisane mają charakter aktu ustawianego
W prawie stanowionym, od tego, czy konstytucja jest sztywna, czy elastyczna, zależy np. utrudnienia w jej zmianach (sztywna); natomiast do konstytucji elastycznej łatwo jest wności wszelkie zmiany.
obecnie we Francji obowiązuje formalna konstytucja z 1958r., która musi być zgodna m.in. z : Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela.
Do bloku konstytucyjności w konstytucji francuskiej wchodzą:
- preambuła z 46r.
- Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
- ustawa zasadnicza
- ustawy z początku XX w.

(…)

…: - oktrojowane
- przyjmowane przez Parlament
- konstytuanty- ciało przedstawicielskie ma przyjąć ostateczny tekst
Jak konstytucje odnoszą się do poprzedniego stanu prawnego:
 jest obowiązek dostarczania starych przepisów/ zasad do nowych przepisów konstytucyjnych
Klauzula integracyjna daje obowiązek przyjmowania zasad prawa międzynarodowego w ustroju RP
Federalny Trybunał Konstytucyjny (Niemcy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz