Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 2926
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego - strona 1 Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego - strona 2

Fragment notatki:


1.Pojęcie i przedmiot pr. konstytucyjnego Pojęcie -to całokształt norm prawnych regulujących w swej treści zarówno podstawowe zasady i instytucje ustroju politycznego oraz społeczno-gospodarczego państwa, jak też wolności i prawa jednostki.W znaczeniu wąskim do pr.konstytucyjnego zalicza się jedynie normy zawarte w konstytucji,a więc normy wyróżniająca się z systemu prawa szczególną mocą prawną. W znaczeniu szerokim nie bierze się pod uwagę mocy prawnej, a jedynie treść norm prawnych. Przedmiot -normy prawne odnoszące się do podstawowych instytucji ustrojowych, a więc normy determinujące kształt ustroju danego państwa. Niekiedy określony instytucje ustrojowe są jednoczenie przedmiotem regulacji innych dziedzin prawa, wtedy do pr.konstytucyjnego należeć będą jedynie unormowania o znaczeniu podstawowym z pominięciem szczegółowej regulacji w tym zakresie. np. Rada Ministrów-o ustroju rady, sposobie powoływania, zakresie uprawnień mówi pr.konstytucyjne a o szczegółowej strukturze, trybie funkcjonowania pr.administracyjne. 2.Pojęcie konstytucji i jej cechy charakterystyczne Konstytucja - jest to akt prawny (względnie akty prawne) o najwyższej mocy, regulujący najbardziej podstawowe zagadnienia ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego państwa. Najczęściej konstytucja odróżnia się też od innych aktów prawnych trybem jej uchwalania i zmieniania. Państwo ma tylko jedną konstytucję (choć może się ona składać z kilku aktów prawnych), natomiast liczba wszelkich innych ustaw może być nieograniczona. Konstytucja w znaczeniu materialnym jest to całokształt norm prawnych regulujących ustrój państwa, nawet jeżeli nie ma wśród nich normy wyposażone w szczególną moc prawną. Konstytucja w znaczeniu formalnym to zespół norm prawnych zawartych najczęściej w jednym akcie, różniącym się od ustaw zwykłych pod względem mocy prawnej oraz szczególnej nazwy. Cechy konstytucji jak ustawy zasadniczej: szczególna treść -wyraża się w tym, że reguluje podstawowe instytucje politycznego i społeczno-gospodarczego państwa. O tym jakie instytucje ustroju państwa uznać należy za podstawowe i uczynić je przedmiotem regulacji konstytucyjnej, decyduje ustawodawca konstytucyjny. szczególna forma - polega na jej: szczególnej nazwie -tylko ten akt określany jest mianem Konstytucji trybie powstania - często tryb ten określony jest w odrębnej regulacji konstytucyjnej. Najczęściej powstaje w parlamencie, niekiedy poddana pod referendum, ale zdarza się, że jest stworzona przez inny organ, historycznie pierwszy sposób to konstytucja oktrojowana (nadana jednostronnym aktem władcy).
Projekt-przygotowany przez pewne ciało polityczne, uchwalenie i Uchwalenie-z reguły potrzebna jest szczególna większość. trybie zmiany

(…)

… się w tym: szczególna większość i kworum, czasem konieczność obecności innych podmiotów, ustanowieniu kilku (konkurencyjnych lub wykluczających się) procedur zmiany konstytucji - np. dla rewizji konstytucji inna forma niż dla zmian cząstkowych, ustanowieniu zakazu zmiany konstytucji w pewnych sytuacjach bądź okresach - np. podczas stanu wojennego, zagrożenia państwa; szczególnej systematyce ogólnej - podział na rozdziały
3. szczególna moc prawna- Jest to nadrzędność konstytucji w systemie prawa.
Konstytucja jest ustawą szczególną , ustawą zasadniczą ,a więc :
-Jest zbiorem praw kardynalnych stanowiących fundament politycznego i społecznego ładu, gwarantuje prawa,wolności i obowiązki jednostki.
-Zawiera podstawowe zasady dotyczące treści(aksologii)prawa , określa jego formy(hierarchie aktów prawnych) i tryb…
… w sposób ogólny zasadę spójności nazywa się pozytywnym aspektem obowiązku realizacji konstytucji. Zakaz naruszania i nakaz realizowania są skierowane do wszystkich organów państwa. art. 8 ust. 1. Konstyt.
Rodzaje konstytucji:
pisane i niepisane(oparte na prawie zwyczajowym,precedensach,Wlk.Brytania)
sztywne (ma moc wyższą niż ustawa zwykła i trudniejszy tryb zmiany - kryterium wyodrębnienia formalne…
… generacja-po I wojnie św.- Konstytucja weimarska z 1919, polska Konstytucja Marcowa z 1921
III generacja-po II wojnie św.- Japonia z 1946
IV generacja- okresu wychodzenia z systemu totalitarnego - Grecja z 1975, Portugalia z 1976
stabilne (USA) - niestabilne (Francja) - ważny czynnik nie dla demokratyczności państwa, ale dla autorytetu konstytucji

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz