Prawo konstytucyjne - wykład - moc prawna konstytucji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2408
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład - moc prawna konstytucji - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład - moc prawna konstytucji - strona 2 Prawo konstytucyjne - wykład - moc prawna konstytucji - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO KONSTYTUCYJNE - WYKŁAD 2
TEMAT: CECHY KONSTYTUCJI JAKO USTAWY ZASADNICZEJ.
Prof. Stefan Rozmaryn - wskazał trzy podstawowe cechy konstytucji jako ustawy zasadniczej:
Szczególna treść konstytucji
Szczególna forma konstytucji:
nazwa konstytucji,
szczególny tryb uchwalania konstytucji,
szczególny tryb zmiany konstytucji,
szczególna systematyka konstytucji Szczególna moc prawna
Adn.1) SZCZEGÓLNA TREŚĆ KONSTYTUCJI - polega na tym, że konstytucja reguluje podstawowe instytucje ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa. Treść współczesnej konstytucji ma charakter uniwersalny, oznacza to, że istnieje tzw. minimum konstytucyjne (możemy wyróżnić pewien zakres materii konstytucyjnej, która jest właściwa każdej konstytucji). Do takiego minimum konstytucyjnego zaliczamy:
określenie suwerena (władzy najwyższej) oraz form sprawowania przez niego władzy; Konstytucja RP określa suwerena w art. 4 ust.1: „Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu”; natomiast formy sprawowania przez niego władzy określa w art. 4 ust. 2 „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Najczęściej w państwach demokratycznych występują dwie formy sprawowania władzy przez suwerena - forma demokracji przedstawicielskiej oraz forma demokracji bezpośredniej,
określenie ustroju naczelnych organów władz państwowych, a także określenie ich kompetencji oraz wzajemnych relacji; Konstytucja RP reguluje ustrój organów władzy państwowej w rozdziałach 4 - 9, określenie podstawowych praw i wolności oraz obowiązków jednostki; współczesny ustrojodawca przykłada do tego elementu niezwykle dużą wagę, o czym świadczy fakt, iż np. w Konstytucji RP rozdział II pt. „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” jest rozdziałem najdłuższym ze wszystkich rozdziałów,
określenie podstaw ustroju społeczno-gospodarczego; istnieją konstytucje, które w bardzo szerokim zakresie regulują problematykę ustroju społeczno-gospodarczego. Do takich konstytucji możemy też zaliczyć Konstytucję RP, gdyż jest w niej wiele przepisów odnoszących się do tej problematyki, np. art. 20 Konstytucji: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego RP”. Do przepisów określających ustrój społeczno-gospodarczy państwa możemy także zaliczyć przepisy: o ochronie własności, o ochronie prawa do dziedziczenia, określające ustrój rolny państwa, odnoszące się do systemu oświaty, odnoszące się do sytemu zdrowia itd. Należy jednak pamiętać, że istnieją także konstytucje, które w ogóle pomijają problematykę ustroju społeczno-gospodarczego,

(…)

… to stan wojenny, stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej. Polska konstytucja w art. 228 ust. 6 przewiduje zakaz zmiany konstytucji w czasie stanu nadzwyczajnego. Taki zakaz występuje także w Niemczech, Portugalii i Hiszpanii.
Czy w procesie zmiany konstytucji możemy zmienić każdą materią konstytucyjną; czy nie istnieją jakieś zakazy zmian konstytucji w niektórych materiach?
Teoria implikowanych zakazów…
… wieku w okresie absolutyzmu królewskiego i w związku z tym część konstytucji nowożytnych z przełomu XVIII i XIX wieku było konstytucjami oktrojowanymi, czyli nadanymi przez monarchę (pierwszy sposób uchwalania konstytucji). Konstytucjami oktrojowanymi były takie konstytucje jak: Karta Konstytucyjna króla Francji Ludwika XVIII z 1814 r.,
Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 1807 r.,
Konstytucja…
… złożonym (państwo federalne). Art..3 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym”. Przykładami państw federalnych są natomiast RFN, Szwajcaria i USA. Jeżeli konstytucja wybiera ustrój federalny to musi wówczas określać również stosunki między władzą centralną (federalną) a władzą podmiotów wchodzących w skład federacji (landy w Niemczech, kantony w Szwajcarii, stany w USA),
określenie…
… jest uchwalenie jej przez specjalnie powołany organ, zwany Konstytuantą. Konstytuanta jest to specjalne zgromadzenie przedstawicielskie, wybrane specjalnie w tym celu aby określić ustrój państwa i uchwalić jego konstytucję. Podstawowym i jedynym zadaniem Konstytuanty jest uchwalenie nowej Konstytucji (tym Konstytuanta różni się od parlamentu). Konstytuanta nie wypełnia żadnych funkcji parlamentu - jej jedyną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz