Wykład - Zasady konstytucyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zasady konstytucyjne - strona 1 Wykład - Zasady konstytucyjne - strona 2

Fragment notatki:

16/04/09
Zasady konstytucyjne:
We wszystkich dziedzinach prawa używamy pojęcia „zasada”.
a). zasady charakteryzuje powszechne przekonanie, że są one fundamentami konstytucji; są generalne i najważniejsze
b). nie można kontrolować przepisów, które są na równym szczeblu ważności
c). cel konstytucjonalizacji zasad ustrojowych- jest to cel porządkowy; spisanie pewnych rozstrzygnięć; reguł podstawowych, z którymi akty niższych rzędów muszą być zgodne
d). w niektórych konstytucjach- pewne fragmenty podlegają sroższemu reżimowi zmiany ma to usztywnić pewne zasady; podmiotami przyjmującymi ustawę o zmianie konstytucji muszą być: prezydent, 1/5 składu sejmu itp.
Ujęcie zasady pluralizmu politycznego gwarancja dla ludzi Możliwość sprawowania władzy- lud sprawuje tą władzę za sprawą swych przedstawicieli a władztwo to spełnia wolę ludu
Konstytucja nie przywołuje terminu ani definicji zasady konstytucyjnej
 konstytucja amerykańska jest z kolei bardzo mocno oparta ba zasadzie trójpodziału władz
W polskiej konstytucji jest jedna zasada konstytucyjna, która figuruje we wstępie do tejże konstytucji a nie w samej jej treści (dot. to zasady pomocniczości- subsydiarności).
 Trybunał konstytucyjny twierdził, że zasada figurująca w preambule, nie jest wyznacznikiem i nie należy jej zanadto przestrzegać W konstytucjach powszechnych, zasady o charakterze nienaruszalności występują np. w Konstytucji Francuskiej z 1958r. (o nienaruszalności rządów monarchicznych); potem w konstytucji republikańskiej ogłoszono, że nie można naruszyć republikańskich form rządów.
W naszej konstytucji formalnie nie istnieją artykuły, których zmienić nie można, ale nie można usuwać artykułów, w sposób, który naruszałby godność konstytucji (chodzi o kierowanie się priorytetem przyrodzonym/ ludzkim)
Katalog zasad ustrojowych:
 poprzez ten katalog możemy zapoznać się z wartościami suwerena, czy władzy dawnego państwa
 tendencje na wprowadzanie zasad ustrojowych: czym jest demokratyczne państwo prawne?- wprowadzenie mechanizmu konstytucjonalności działań w państwach totalitarnych ( w powojennych Niemczech)- wprowadzeni i przekształcenie w państwo demokratyczne.
Fala demokratyzacji w Europie Śr. i Wsch. (np. w Polsce)
 Sąd konstytucyjny Niemiecki rozwinął doktrynę demokratycznego państwa prawnego (wzajemne oddziaływanie na siebie polityk prawniczych)


(…)

… określonej sprawy istotnej dla państwa (referendum fakultatywne)
- referendum ogólnokrajowe
- referendum lokalne
- referenda przynoszące efekt wiążący - aby odpowiedź narodu na pytanie, była wiążąca dla państwa/władzy publicznej
- plebiscyt (dot. np. zmiany granic)
- referendum ogólnonarodowe (pociąga za sobą szczególne daleko idące konsekwencje i wymaga zgody prezydenta na jego przeprowadzenie)
- weto ustawodawcze ( głosuje się: czy uchwalić czy też nie jakąś ustawę)
Zasada demokracji: wiążą się z nią inne prawa i wolności dot. udziału jednostek w życiu publicznym; dostęp otwarty do służby cywilnej/ do zajmowania stanowisk w administracji państwowej.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz