Zmiany w konstytucji - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiany w konstytucji - wykład - strona 1 Zmiany w konstytucji - wykład - strona 2

Fragment notatki:

02/04/09
Częste zmiany w konstytucji powodują destabilizację organów państwa oraz destabilizację systemu prawa.
 klauzule wieczyste są zawarte m.in. w konstytucjach: Francji, Włoch, czy Niemiec. W konstytucji francuskiej i włoskiej zaznaczone jest, że kraje te są republikami i zakazane jest zatem wprowadzanie do nich monarchii; zakazane jest także oddzielanie kościoła od państwa, ponadto zakazane jest także znoszenie praw i wolności obywatelskich
 klauzule wieczyste (niezmienialne) są klauzulami względnymi
Źródła prawa:
 występują w znaczeniu formalnym, tzn. akty normatywne (tj. konstytucja, rozporządzenie, ustawy, itd.); ponadto mamy źródła poznania prawa (publikatory aktów normatywnych tj. Dziennik Ustaw, Monitor Polski). Współcześnie w państwach demokratycznych za źródła prawa uznaje się tylko prawo stanowione. Prawo naturalne to z kolei zespół norm i reguł istniejących niezależnie od woli prawodawcy i mogą istnieć dzięki pewnym wierzeniom religijnym.
Główne argumenty przeciwko prawu naturalnemu:
- mnogość koncepcji prawa naturalnego
- uznaje się, odwoływanie się do Pr. naturalnego,
- uznaje się zbytnią ogólność prawa naturalnego- trudno byłoby znaleźć normy generalne
- na prawo naturalne często powołują się przedstawiciele pewnych religii, co mogłoby powodować dyskryminację innych grup religijnych
Argumenty „za” prawem naturalnym:
- ochrona godności człowieka (wywodzi się z katolickiego systemu wartości)
Konstytucja akt nadrzędny, czego konsekwencjami są:
- zakaz wydawania i istnienia aktów prawnych sprzecznych z konstytucją
- zakaz istnienia i wydawania aktów prawnych rozwijających postanowienia konstytucji
- sądy nie mogą stosować aktów prawnych sprzecznych z konstytucją
- cech konstytucji: szczególna moc; treść (materie, które reguluje)
System źródeł prawa w państwach demokratycznych jest hierarchiczny
 wymóg zgodności aktów niższego rzędu z aktami wyższego rzędu
 uchylenie aktu normatywnego niższego rzędu może zaistnieć przez zmienieni tego aktu- aktem wyższego rzędu
 zakaz zamian bez wyraźnego rozporządzenia ustawowego
Zamknięcie/ otwarcie źródeł prawa:
Polska konstytucja posiada dualistyczny charakter ( prawo powszechnie obowiązujące tj. konstytucja/ ustawy/rozporządzenia; prawa wewnętrznie obowiązujące - ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz