Konstytucje różnych państw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucje różnych państw - strona 1 Konstytucje różnych państw - strona 2

Fragment notatki:

Grecka K. 1854 - niedopuszczalna jakakolwiek zmiana; normy nie zmienialne - normy chronione szczególnie; nie jest molwie zmienienie tej normy przy uruchomieniu procedury ingerencji w tekst ustawy zasadniczej
W francuskiej - francuska republika nie może być przedmiotem zmian;
K. RFN - z 1949r. 4 normy nie podlegające zmian: zasady państwa demokratycznego(względy historyczne) zasady państwa prawnego (względy historyczne), zasada federalizmu, koncepcja państwa socjalnego K. Bułgarii - parlamentarny system rządów nie może być przedmiotem zmian
Zasady nie zmienialności mają charakter fakultatywny; We Francji po 1958 r. orzeczenie Rady Konstytucyjnej z 1993r. dotyczące zakres interpretacji klauzuli niezmiennej; wąskie rozumienie że ustawodawca konstytucyjny chroni przed monarchią; rozszerzając interpretacja brak monarchii ale i zmiany państwa laickiego; pojęcie republikańskiej formy rządów ma być interpretowane wąska (wg. Rady Konstytucyjnej)
K. Republiki czeskiej 1993 r. klauzula niezmienna; niedopuszczalna jest zmiana, która naruszyła by wartości państwia prawnego; celowo aby zmaksymalizować zasięg niezmienialności
K. królestwa Norwegii 1814r. (najstarsza - długowieczność obowiązywania); niedopuszczalna zmiana K. która naruszyłaby jej ducha; to sąd najwyższy ostatecznie decyduje co jest zgodna z K. a co nie Większość K. decyduje z zasad niezmiennych - nie można zanadto ograniczać ustawodawcę; ograniczenie zasad niezmiennych do możliwości ich zmiany - klauzula niezmienialności wiąże tego ustawodawcę, który decyduje się na zmianę, ale niezbyt radykalną- prawodawca wtóry; zmiana cząstkowa jest zbyt mało idąca, a w warunkach potrzebujemy inne rozwiązanie prawodawcę wtórnego zastępujemy prawodawcą pierwotnym - jego zasada niezmienialności nie wiąże; W Hiszpanii, Belgii, Polsce, Holandii nie ma zasad niezmiennych;
Teoria implikowanego imperatywu niezmienności K. - 1946 r. Mortatti; w gruncie rzeczy bezpodstawne jest uznawanie zasad czy reguł za niezmienne, ponieważ za pomocą wykładni można inaczej interpretować; tekst K. demokratyczny; jeśli intencją nie jest obalenie zasad demokracji to zmiany są ok.; brak katalogu zmian, niemożliwe np. naruszenie zasady suwerenności narodu
SZCZEGÓLNA MOC PRAWNA - Amerykanie jako pierwsi posłużyli się tym sformułowaniem; pierwowzór współczesnej K. - najwyższa moc prawna- K. jest aktem normatywnym o najwyższej mocy prawnej w hierarchii aktów prawa; w art. 6. klauzula supremacyjna - „K. USA najwyższym prawem na ziemi” - spór; należy umieć wyciągać normy prawne
W 1803 r. I prezes sądu najwyższego USA John Marshall klauzula supremacyjna nie jest środkiem stylistycznym tylko normą prawną no K. powinna być złożona z norm prawnych dlatego i art. 6 jest norma prawną; treścią normy prawnej było ustanowienie klauzuli supremacyjnej - ustanowienie hierarchii, subordynacja tego co jest niżej wobec tego co jest wyżej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz