Zasady podziału władz

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady podziału władz - strona 1 Zasady podziału władz - strona 2

Fragment notatki:

K. zasada podziału władz:
Systemy rządów:
systemy, które przewidują realizacje zasadę podziału władz
systemy, które nie przewidują realizacje zasadę podziału władz (Hiszpania gen. Franco)
System rządów, który nie realizuje koncepcji podziału władz- system komitetowy, system rządów zgromadzenia, system konwentu
Historycznie - sporadycznie np. komuna paryska, Polska po Małej K. z 1919 r.
Współcześnie - tylko Szwajcaria w konstytucji 1784r(?) i 1999 r.
System rządów konwentu:
- odrzuca zasadę podziału władz; jednolitość władzy państwowej; jednak K. na czele państwa stawia parlament (dlatego system rządów zgromadzenia; w Szwajcarii Zgromadzenie federalne)
- egzekutywa - naruszenie zasady podziału władz - rząd jest sprowadzony do roli komitetu wykonawczego parlamentu
- brak wotum nieufności/zaufania - rząd nie prowadzi samodzielnej polityki - wykonawca uchwał parlamentu
- rząd nazwany Radą Federalną, ministrowie Radcami federalnymi; liczy 7 członków (liczba stała)
- Radcy federalni powoływani o tzw. „magiczną formułę” - klucz polityczności - członkowie z 4 największych partii politycznych bez względu na przedstawicielstwo w Parlamencie na zasadzie 2+2+2+1 - zmniejsza się rywalizacyjny charakter wyborów; klucz federalny - nie może być 2 radców federalnych z tego samego kantonu - przedstawiciele 2 największych; klucz językowych - 3 najmniejsze grupy językowe są reprezentowane w Radzie Federalnej (Niemiecko, Francusko i Retroromańska); klucz wyznaniowy - muszą być katolicy i protestanci; klucz płci - musi być kobieta (od lat 90.); tradycja - Radcą Federalnym jest się tak długo jak chce się nim być
- nie ma Premiera; nie ma Prezydenta; państwo reprezentuje jeden z radców Federalnych, który przez 12 miesięcy nosi tytuł Prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej - w stosunkach międzynarodowych reprezentuje ; w pewnym sensie jest również Premierem - przewodniczy obradom Rady Federalnej; najstarszy stażem rozpoczyna cykl; tylko jedna wizyta oficjalna i przyjęcie jednej głowy państwa na rok
- rząd nie ma praktycznie żadnej mocy decyzyjnej
- federalny podział władz; uprawnienia kantonów oraz wertykalny podział władz; domniemanie władzy dla kantonów
- polityczny podział władz pomiędzy organy państwa i suwerena; referendum - średnio rocznie ok. 200 referentów (70% światowych referendów); ojczyzna demokracji bezpośredniej; langs gemaine - zgromadzenie wszystkich mężczyzn w gminie; weto ludowe
Systemy reprezentujące zasadę podziału władz:
- 2 systemy rządów - prezydencki (zasadę podziału władz traktuje sztywno, restrykcyjne) parlamentarny (zasadę podziału władz traktuje w sposób elastyczny, niepełny)


(…)

… ma zawsze chronić swoje zycia; prezydent jest nie odwoływalny - brak wpływu jednej władzy na drugą - system hamowania i równoważników:
a) impeachment - odwołanie prezydenta i członów władz federalnych
b) veto prezydenckie - ma hamować Kongres; Roosvelt ponad 630 razy
- pocket veto - veto kieszonkowe - jeśli prezydent dostanie do podpisu ustawę na 10 dni przed końcem sesji; a prezydent chowa do kieszeni
c) Kongres…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz