Wykład - system polityczny Szwajcarii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - system polityczny Szwajcarii - strona 1 Wykład - system polityczny Szwajcarii - strona 2 Wykład - system polityczny Szwajcarii - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM POLITYCZNY SZWAJCARII
Celem referatu jest przedstawienie ogólnego zarysu systemu politycznego Federacji Szwajcarskiej. Praca ma charakter przekrojowy poczynając od administracyjnego podziału kraju z ogólną charakterystyka poszczególnych części składowych federacji po charakterystykę najważniejszych instytucji państwowych wraz z ich zadaniami. W trakcie przygotowania pracy korzystałem z literatury przedstawionej w bibliografii jednak nie będę ukrywał że w dużej części moja praca opiera się na konstytucji szwajcarskiej oraz na pracy Arthura Baura „Szwajcarski fenomen”. Ilość źródeł i ich szczegółowość wystarczyło by na napisani nowej książki jednak ograniczenia ilościowe uniemożliwiły mi wprowadzenie kilku wątków przez co praca może się wydawać niepełna i nie tworzyć spójnej całości. Pod pojęciem systemu politycznego kryje się bardzo szerokie zagadnienie. Według jednej z wielu definicji system to „zasady organizacji czegoś, ogół przepisów reguł, obowiązujących stosowanych w jakiejś dziedzinie”, a także forma ustroju państwowego. Przy czym system może mieć charakter globalny regionalny i lokalny. Natomiast co do pojęcia system polityczny występuje różnica poglądów ale, wyraźnie wyodrębnia się jako działanie, podejmowanie decyzji. Jak w każdym systemie tak i w systemie politycznym wyróżnia się podsystemy. Według koncepcji instytucjonalnej w systemie politycznym wyróżnia się: podsystem partyjny, organów państwowych, grup nacisku oraz organów samorządowych. Dla pełnego zobrazowania szwajcarskich instytucji politycznych niezbędne jest przypomnienie, iż funkcjonują one w specyficznych warunkach geograficznych i politycznych w obrębie oddziaływania kształtowanej przez stulecia, a dyktowanej koniecznością, tradycji sprawowania bezpośrednich form władzy. Licząca 41,3 tys. km² z czego dwie trzecie zajmują góry i jeziora, mające ponad 7,1 miliona ludności podzielone na 23 odrębne organizmy państwowe - kantony. Konfederacja szwajcarska stwarza niejako naturalne możliwości realizacji demokracji bezpośredniej w praktyce. Jeżeli dodamy do tego silne zróżnicowanie pod względem językowym (cztery strefy językowe: niemiecka, francuska, włoska, retoromańska), religijnym czy wreszcie ekonomicznym i konieczności zgodnej koegzystencji tak zróżnicowanych grup obywateli to wówczas funkcjonowanie demokracji bezpośredniej jest zrozumiałe.
Mówiąc o szwajcarskich instytucjach politycznych należy zacząć od gmin one to stanowią fundament państwa istniały jeszcze przed jego powstaniem i zachowały swoje prawa do dziś. Pierwszym członkiem konfederacji szwajcarskiej były właśnie gminy zarówno wiejskie, np. Schwyz, jak i miejskie, np. Lucerna. Dopiero potem w wyniku zakupu czy podboju tworzyły kantony. Zawsze jednak gminom pozostawiono lokalną autonomie. Samorzą

(…)

…. Jest to najbardziej bezpośrednia forma demokracji. Na terenach zamieszkanych przez wiele tysięcy osób zmieniono te formę. Wybiera się tam rade miejską, która ma obowiązek przedstawić ważniejsze decyzje obywatelom a ci je akceptują bądź odrzucają w tajnym głosowaniu. O przejściu od walnego zebrania do systemu z radą i głosowaniem decyduje sama gmina. Do ważnych uprawnień gminy należy decyzja o przyznaniu obywatelstwa…
…. Walne zebranie wszystkich obywateli (Landsgemeinde) odbywa się raz do roku na wielkim placu pod gołym niebem, możliwe są także zebrania nadzwyczajne. Prezydium stoi na podium, z którego przewodniczący zwany landamanem, prowadzi zebranie w taki sposób jak to się odbywa w parlamencie. Każdy obywatel ma prawo zabrania głosu. Po zakończeniu dyskusji głosuje się przez podniesienie ręki. Państwo związkowe…
… proporcjonalnie do liczby mieszkańców, np. wielki Zurych - 35 deputowanych, a małe Uri - 1 deputowanego. Wybory odbywają się co cztery lata. Rada narodowa nazywa się również Izbą Ludową, ponieważ reprezentuje społeczeństwo jako całość. Wybory do Rady Narodowej są bezpośrednie. Druga izba - Rady Kantonów (izba wyższa) reprezentuje poszczególne kantony. Zasiada w niej 46 deputowanych po dwóch z każdego kantonu…
…. System polityczny Szwajcarii różni się od innych znanych systemów demokratycznych Europy. Specyficzne warunki geograficzne niewielka ilość mieszkańców oraz podział polityczny federacji sprzyja utrzymywaniu w większości gmin a nawet w kilku kantonów walnego zebrania obywateli najczystszej formy demokracji bezpośredniej. Poprzez ustawodawstwo konstytucyjne i narzędzia jakim są referenda naród stał…
… ministrów było obywatelami tego samego kantonu. Stało się regułą, że dwóch lub trzech radców pochodzi z terenów, na których posługuje się językami romańskimi. Najczęściej dwóch radców z części francuskojęzycznej i jeden z włoskojęzycznego Ticino. Co do partii politycznych wchodzących w skład rządu wywiązała się reguła panująca od 1959 r.: Frakcje parlamentarne zestawiają rząd z dwóch radykałów, dwóch…
… autonomicznie praw kantony maja obowiązek wprowadzenia w życie praw federalnych. Federacja nie posiada własnego aparatu administracyjnego w kantonach i gminach lecz korzysta ze służb kantonalnych. Osobliwością są szwajcarskiej struktury politycznej półkantony. Unterwalden (podzielił się na Nidwalden i Obwalden), Apenzell (Ausser-Rhoden i Inner-Rhoden) i Bazylea(Bazyela-miasto i Bazylea-okręg) Półkantony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz