Walne zebranie

Tworzenie stowarzyszeń

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia...

Stowrzyszenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1330

.11): - narzuca walne zebranie członków jako jego najwyższą władzę, - nakazuje utworzenie zarządu...

Prawo o stowarzyszeniach - ustawa

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1421

uchwał należy do walnego zebrania członków. 2. Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków...

Pojęcie i działalność stowarzyszenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach...

Prawo o stowarzyszeniach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

. 11.1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut...