Walne zebranie

note /search

Tworzenie stowarzyszeń

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1162

jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia...

Stowrzyszenia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

.11): - narzuca walne zebranie członków jako jego najwyższą władzę, - nakazuje utworzenie zarządu...

Prawo o stowarzyszeniach - ustawa

  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1470

uchwał należy do walnego zebrania członków. 2. Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków...

Prawo o stowarzyszeniach

  • Uniwersytet Warszawski
  • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

. 11.1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut...