Prawo administracyjne - ćwiczenia 02.01

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - ćwiczenia 02.01 - strona 1 Prawo administracyjne - ćwiczenia 02.01 - strona 2 Prawo administracyjne - ćwiczenia 02.01 - strona 3

Fragment notatki:

2.01.2013
9.01 - kolokwium
14 i 15 zajęcia (powtórzenie do egzaminu pierwsza h, druga h poprawa); osoby zwolnione z egzaminu nie muszą przychodzić
Cmentarze, chowanie zmarłych
+ ustawa z dn. 31.01.1959r. o cmentarzu i chowaniu zmarłych
+ ustawa z dn. 28.03.1933r. o grobach i cmentarzach wojennych
Cmentarze
komunalne
- co do zasady są zakładane na terenie każdej gminy, każdego miasta; ew. jest możliwość założenia jednego cmentarza dla kilku gmin - zakładanie i rozszerzanie należy do zadań własnych gminy (fundusze pochodzą z gminy)
- założenie - uchwałę podejmuje Rada Gminy
- utrzymywanie - zadanie wójta/prezydenta miasta/burmistrza
- np. północny, południowy, powązkowski
- użycie terenu cmentarnego po zamknięciu cmentarza (decyzje podejmuje Rada Gminy po uzyskaniu zgody Państwowego Inspektora Sanitarnego) - po upływie 40 lat od pochowania ostatnich zwłok (ale po zamknięciu jeszcze 20 lat można chować?)
- zabytkowe pomniki itd. - jeśli da się je przenieść to można wykorzystać teren do innych działalności
wyznaniowe
- miejsce pochówku osób danego wyzwania
- jeśli na terytorium gminy nie ma cmentarza komunalnego to na cmentarzu wyznaniowym można pochować zmarłego innego wyznania lub niewierzących (nie ma możliwości odmowy)
- np. karaimski, mariawicki, ewangelicko-reformowany, bródnowski (rzymsko-katolicki)
- założenie/zamknięcie - władze kościelne
- utrzymywanie - związki wyznaniowe
- zamknięcie wymaga zgody władz kościelnych; można upamiętnienie
wojenne
- groby wojskowych itd.
- np. powstańców warszawy, mauzoleum żołnierzy radzieckich, w Katyniu
- opieka - państwo
- finansowanie - budżet państwa
- można w drodze porozumienia (zadania powierzone) utrzymywać cmentarz przez kogoś innego
Sporządzenie aktu zgonu
- następuje na podstawie karty zgonu
- czasami karta zgonu + ? prokuratora
- podstawowy warunek to istnienie zwłok
- karta zgonu jest wystawiana przez lekarza stwierdzającego zgon i jego przyczynę
- co do zasady sporządzenie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który leczył chorego przez ostatnie 30 dni jego życia
Wyjątki
* sądowe stwierdzenie zgonu (kiedy nie mamy zwłok, ale fakt śmierci jest niezaprzeczalny)
* postanowienie sądu o uznaniu osoby za zmarłą (gdy nie mamy żadnych wiadomości o danej osobie; zaginięcie)
Zgłoszenie zgonu
- ustnie
- zgłaszają go: małżonek/dzieci zmarłego
najbliżsi krewni lub powinowaci


(…)

… i nie są pozbawieni praw publicznych
- tworzą je osoby fizyczne
- wyjątek: stowarzyszenia JST - tworzą je osoby prawne
Stowarzyszenia rejestrowe
Założyciele
- min. 15 osób fizycznych
- podstawowe zadanie - uchwalenie statutu, wybór komitetu założycielskiego
Uchwalenie statutu
Rejestracja w KRS-ie
- obowiązkowe
- uzyskanie osobowości prawnej
- możliwość rozpoczęcia działania
Organy
- walne zebranie członków (zebranie…
…, gdyż na postawie cech można określić, iż jest to kontrola)
Środki nadzoru sądowego
żądanie dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków
żądanie od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień
udzielenie upomnienia
uchylenie niezgodności z prawem lub statutem uchwały stowarzyszenia
ustanowienie kuratora
rozwiązanie stowarzyszenia

… rozwijanie obywatelskiej aktywności politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej
Ograniczanie wolności zrzeszania się (art. 31 ust. 3)
- zasada proporcjonalności !
- np. art. 13
Cechy zrzeszeń
trwałość - każde zrzeszenie powinno być trwałe - związek między członkami musi być trwały (trwałe więzi organizacyjne) - cel działania zrzeszenia również powinien być trwały
zorganizowanie - zrzeszenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz