System polityczny Szwajcarii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System polityczny Szwajcarii - strona 1 System polityczny Szwajcarii - strona 2 System polityczny Szwajcarii - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM POLITYCZNY SZWAJCARII 1. Geneza: Początek Konfederacji Szwajcarskiej sięga 1 sierpnia 1291r. kiedy połączyły sie 3 pierwsze kantony: Unterwalden, Uri i Schwyz. Podstawą umowy były względy ekonomiczne i obronne. Sojusz wojskowy miał na celu obronę przed wrogimi najazdami. Kwestie ekonomiczne były związane z opłatami granicznymi oraz przeprowadzaniem przez najtrudniejsze partie gór. Z czasem przyłączały się kolejne kantony. Region zaczął wzbudzać zainteresowanie polityczne (środek alpejskiej Europy, główne szlaki handlowe i strategiczne przełęcze górskie). Mając kontrolę nad tym terenem można było blokować lub wspomagać ruch osób, towarów, wojska itp. Dlatego też w XVw. Habsburgowie chcieli go przyłączyć do swojego cesarstwa. Jednak po przegranej bitwie pod Dornach w 1499r. cesarz Maksymilian I Habsburg uznał za niemożliwe podporządkowanie sobie kantonów (dodatkowo wspieranych przez Francję). W wyniku pokoju podpisanego w tym samym roku w Bazylei Szwajcaria uzyskała gwarancję bezpieczeństwa. Umożliwiło to rozwój konfederacji, zaczęły przystępować do niej kolejne kantony, oddzielające się od Włoch i Francji. Do końca XVIw. zjednoczyło się ich 13. Po "wojnie trzydziestoletniej" na mocy pokoju westfalskiego z 1648r. państwo uzyskało potwierdzenie swej niepodległości i suwerenności. W 1788r. Napoleon opanował większość kantonów i nadał im nazwę Republiki Helweckiej. Terytorium rozszerzono o kolejne kantony odebrane Austrii. Szwajcaria przez jakiś czas była sojusznikiem Francji jednak po bitwie pod Lipskiem w 1813r. ogłosiła swoja neutralność.
Momentem przełomowym dla obecnego kształtu Szwajcarii był Kongres Wiedeński 1815r. Otrzymała ona wtedy status państwa wieczyście neutralnego, który przejawiał się w nadaniu gwarancji bezpieczeństwa przez pięć mocarstw europejskich: Austrię, Prusy, Rosję, Francję i Wielką Brytanię. Kraje te były gotowe udzielić pomocy w razie najazdu, jednocześnie same zobowiązały się nie atakować Szwajcarii ani zakładać na jej terenie baz wojskowych. Początkowy status choć narzucony okazał się dla kraju bardzo korzystny.
W Europie powstał unikalny twór polityczny. W XIXw. było to najbezpieczniejsze miejsce na kontynencie, chronione dodatkowo przez wszystkie państwa.
Przez długi czas w Szwajcarii obowiązywała konstytucja uchwalona jeszcze w 1874r. Po wprowadzeniu paru modyfikacji 28 września 1999r. Zgromadzenie Federalne przyjęło uchwałę o wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2000r. nowej Konstytucji Federalnej.
Szwajcaria jest państwem federacyjnym, choć do dziś w oficjalnej nazwie funkcjonuje słowo "konfederacja". Kantony choć pozostają jednostkami o charakterze państwowym (są suwerenne, funkcjonują w nich konstytucje kantonalne i własne normy ustawowe) nie mają prawa do opuszczenia państwa związkowego.

(…)

… funkcjonowania państwa. Kantony mają wpływ na decyzje podejmowane przez władze centralne poprzez: - reprezentacje kantonów w parlamencie (Rada Kantonów), - prawo inicjatywy ustawodawczej, - zasadę mówiącą, że każdy minister musi pochodzić z innego kantonu, - prawo zablokowania przyjętych ustaw i przeprowadzenia referendum, przysługujące grupie co najmniej 8 kantonów, - wymóg podwójnej większości (zarówno…
… nie ma także podziału na partie "rządowe" i "opozycyjne". Razem otrzymują zwykle ok. 80% głosów. Od 1959r. te właśnie partie zawarły umowę określającą tzw. "złotą regułę" wyboru przedstawicieli do Rady Federacji: "2+2+2+1". Te trzy partie, które uzyskają ponad 20% głosów poparcia delegują 2 członków, zaś czwarta partia, która otrzymuje ponad 10% ma prawo do jednego miejsca w rządzie. Obecnie w składzie Rady Federacji…
… dyplomatycznych, przewodniczy obradom Rady Federalnej.
W 2007 r. funkcję prezydenta Szwajcarii pełni Micheline Calmy-Rey.
Parlament Zgromadzenie Federalne, czyli szwajcarski parlament, składa się z dwu izb: Rady Narodowej oraz Rady Kantonów. Kadencja organu ustawodawczego trwa 4 lata. Rada Narodowa liczy 200 deputowanych. Są oni wybierani w obrębie kantonów proporcjonalnie do liczby ludności (1 deputowany…
… jednego przedstawiciela ma Chrześcijańsko - Demokratyczna Partia Ludowa. W warunkach stałej koalicji mniejsze partie nie posiadają z reguły większego znaczenia. Opozycję dla władzy stanowi społeczeństwo poprzez funkcjonowanie instytucji demokracji bezpośredniej.
3. System polityczny
Głowa państwa Funkcję głowy państwa sprawuje Prezydent Federalny. Jednocześnie jest on szefem Rady Federalnej. Wybierany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz