Systemy polityczne państw europejskich

note /search

System polityczny Belgii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1148

System polityczny Belgii 1) U źródeł belgijskiej państwowości Belgia jest państwem stosunkowo młodym na tle wielu krajów europejskich - liczy sobie niespełna dwa wieki. Stanowi ona część historycznego obszaru Niderlandów, których południowo-zachodnie terytorium zamieszkiwało niegdyś celtyckie plemi...

System polityczny Czech

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1323

SYSTEM POLITYCZNY CZECH 1. Geneza Ewolucja systemu politycznego Czech przebiegała na wielu płaszczyznach w sposób porównywalny do innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jak również nosiła cechy indywidualne, odróżniające ją w znacznym stopniu od procesu konstytuowania się innych państw. Tak...

System polityczny Hiszpanii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2065

SYSTEM POLITYCZNY HISZPANII GENEZA: KONSTYTUCJA I USTRÓJ TERYTORIALNY Początki współczesnego konstytucjonalizmu hiszpańskiego należy wiązać ze schyłkiem i upadkiem działalności nacjonalistycznego dyktatora, generała Francisco Franco (Gene...

System polityczny Niemiec

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2618

SYSTEM POLITYCZNY NIEMIEC Informacje ogólne. Geneza. RFN jest parlamentarną republiką federalną, określaną także jako demokracja kanclerska. Władza centralna jest podzielona na wykonawczą - rząd federalny (Bundesregierung) pod przewodnictwem kanclerza (Bundeskanzler) oraz prezydent (Bundespräsiden...

System polityczny Rosji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2205

SYSTEM POLITYCZNY ROSJI 1. Geneza Obecny system polityczny Federacji Rosyjskiej ukształtował się w wyniku przemian mających miejsce w drugiej połowie lat 80. oraz na początku 90. XX wieku. Po dojściu do władzy w 1985 roku Michaiła Gorbaczowa, rozpoczęła się pierestrojka. Chęć reformy ustroju komuni...

System polityczny Słowacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1316

SYSTEM POLITYCZNY SŁOWACJI 1. Konstytucja (z dnia 1.09.1992) Składa się ze wstępu oraz 156 artykułów zawartych w dziewięciu rozdziałach. We wstępie wyłożona jest geneza państwowości oraz wola utworzenia demokratycznej formy rządów. Interesujące jest zróżnicowanie podmiotu władzy na „Naród słowacki”...

System polityczny Szwajcarii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1799

SYSTEM POLITYCZNY SZWAJCARII 1. Geneza: Początek Konfederacji Szwajcarskiej sięga 1 sierpnia 1291r. kiedy połączyły sie 3 pierwsze kantony: Unterwalden, Uri i Schwyz. Podstawą umowy były względy ekonomiczne i obronne. Sojusz wojskowy miał na celu obronę przed wrogimi najazdami. Kwestie ekonomiczne ...

System polityczny Szwecji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1309

SYSTEM POLITYCZNY SZWECJI GENEZA Szwecja jest z pewnością jednym z najstarszych państw narodowych w Europie, a i system polityczny należy do tych posiadających najbogatsze tradycje. Za pierwszy szwedzki statut konstytucyjny wielu historyków uznaje proklamację na polach Mora koło Uppsali z 1319 roku...

System polityczny Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1995

SYSTEM POLITYCZNY WIELKIEJ BRYTANII Wstęp     Parlamentaryzm brytyjski, a właściwie cały ustrój polityczny panujący w Wielkiej Brytanii jest jednym z bardziej wyróżniających się, wręcz oryginalny w Europie, jak i na całym świecie. Jeżeli chodzi o Europę to godny zauważenia jest fakt, że panuje tam...

System polityczny Włoch

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1190

SYSTEM POLITYCZNY WŁOCH 2 czerwca 1946 r., na podstawie przeprowadzonego referendum, Włochy stały się republiką. W następstwie tego zostało wybrane także Zgromadzenie Konstytucyjne, które przygotowało projekt nowej konstytucji. Weszła ona w życie 1 stycznia 1948 roku. Przy pracach nad konstytucją ...