Systemy polityczne państw europejskich - strona 2

note /search

Ustrój polityczny Szwajcarii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1330

Ustrój polityczny Szwajcarii Szwajcaria jest federacją demokratyczną oraz parlamentarną , gdzie na szeroką skalę wykorzystywana jest instytucja referendum ( demokracja bezpośrednia ). Szczególnie silna pozycja parlamentu i władz ka...

Belgia - omówienie historii i rządu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

Belgia informacje ogólne niepodległość od 4 października 1830 roku powierzchnia ok. 30,5 tys. km2 liczba ludności wynosi ok. 10,5 mln ludność Belgii składa się z dwóch grup etnicznych: Flamandowie (pochodzenia germańskiego) i Walonowie (pochodzenia romańskiego) państwo federacyjne; składa się...

Belgia - rys historyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1470

35 co do wielkości państwo w Europie - jedno z najmniejszych, a przy tym bardzo zaludnione Krótki Rys historyczny Aby zrozumieć, w jaki sposób mógł zaistnieć tak przedziwny twór państwowy, trzeba cofnąć się aż do czasów starożytnych. Początkowo obszary dzisiejszej Belgii zamieszkiwały ludy celtyc...

Polityka w Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1071

PARLAMENT Ogólne informacje: Z wyborów powszechnych pochodzi Izba gmin i to ona, jako właściwa reprezentacja narodu posiada więcej uprawnień (rola Izby Lordów jest ograniczona) Kadencja, ...

System wyborczy w Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1498

SYSTEM WYBORCZY Brytyjska Izba Gmin i sposób wybierania posłów różnią się pod niektórymi względami od parlamentów i metod wyłaniania deputowanych w innych krajach Europy. Wynika to z historii: ustrój brytyjski kształtował się przez stulecia p...

Systemy polityczne państw europejskich

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1687

Notatka porusza między innymi zgadanienia takie jak: system polityczny w ujęciu behawiorystyczno- funkcjonalnym, w ujęciu instytucjonalnym/ instytucjonalno- strukturalnym oraz w ujęciu sytemowym. Pondto znajduje się równiez zagadnienie takie jak system poliyczny i jego otoczenie. Konwersacja wielosy...

Belgia - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1463

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rząd Federalny: Rada Ministrów - zgromadzenie ministrów pod przewodnictwem króla Rada Gabinetowa - ministrowie działający pod przewodnictwem premiera. Maksymalnie 15 członków. Zasada niep...

Cechy państw skandynawskich

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2555

Systemy medialne 30.10.2012r. Wspólne cechy państw skandynawskich: -bliskie położenie geograficzne -wykształcenie podobnej struktury ekonomicznej -pokrewieństwa językowe -wspólna religia (luteranizm)- etos pracy, etos kulturowy, odrzucenie ...

Wymiary systemu politycznego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1141

Charakterystyka instytucjonalnego wymiaru systemu politycznego. W wymiarze instytucjonalnym sprowadza się system polityczny do całokształtu instytucji politycznych oraz relacji zachodzących między nimi, a także zasad działania i syst...

Etapy rozwoju transformacji systemowej w Europie Wschodniej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2478

Etapy rozwoju transformacji systemowej w Europie Wschodniej. Występują 3 główne etapy transformacji ustrojowej tzn. Upadek starego systemu: w drodze rewolucji(Rumunia) lub „refolucji np. Polska, Węgry nie funkcjonalność socjalizmu np. Bułgaria, Rumunia, erozja socjalizmu np. Polska, Węgry, innowac...