System wyborczy w Wielkiej Brytanii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System wyborczy w Wielkiej Brytanii - strona 1 System wyborczy w Wielkiej Brytanii - strona 2 System wyborczy w Wielkiej Brytanii - strona 3

Fragment notatki:


SYSTEM WYBORCZY
Brytyjska Izba Gmin i sposób wybierania posłów różnią się pod niektórymi względami od parlamentów i metod wyłaniania deputowanych w innych krajach Europy. Wynika to z historii: ustrój brytyjski kształtował się przez stulecia poprzez wojny, rewolucje, pokojowe reformy i głębokie przemiany społeczno-ekonomiczne. Ciagłość brytyjskiego parlamentu jest zjawiskiem wyjątkowym.
Wybory do Izby Gmin muszą się odbyć w ciągu 5 lat od poprzednich, choć premier może rozpisać je w dowolnym czasie przed upłynięciem terminu 5 lat . Reguluje to ustawa o parlamencie z r. 1911 .Tym samym wcześniejsze rozwiązanie parlamentu nie ma nic wspólnego z kontynentalną praktyką rozwiązywania parlamentu przed upływem kadencji na skutek jego konfliktu z rządem i jest w Wlk Brytanii naturalnym sposobem zakończenia jego pełnomocnictw. Określenie daty wyborów formalnie należy do panującego i wykonywane jest w formie podpisanej i ogłoszonej przez niego proklamacji. Faktyczna decyzja należy do premiera. Wybory przeprowadzane są nie później niż w ciągu 20-25 dni od wydania proklamacji. Czynne prawo wyborcze przysługuje osobom, które są obywatelami brytyjskimi, obywatelami innych państw Wspólnoty i Republiki Irlandii zamieszkującymi w Zj Królestwie . Dotyczy to osób, które ukończyły 18 lat i zarejestrowane są w rejestrze wyborców . Czynnego prawa wyborczego pozbawieni są:
Parowie będący członkami Izby Lordów, jeżeli nie zrzekli się tytułu
Umysłowo chorzy
Skazani w czasie odbywania kary
Osoby skazane na 5 lat więzienia za nielegalne lub korupcyjne praktyki wyborcze
Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu, kto nie jest pozbawiony prwa głosowania i ukończył 21 lat z wyjątkiem:
Bankrutów
Osób skazanych na ponad rok pozbawienia wolności
Kleru
Urzędników cywilnych
Członków regularnych sił zbrojnych i policji
Sędziów
Zgłoszenie kandydatury następuje w formie pisemnej z dwoma podpisami osób ją wysuwających ( proposer i seconder ) i ośmioma podpisami osób zarejestrowanych w rejestrze okręgu. Warunkiem jest też złożenie kaucji w wysokości 500 funtów, która przepada w wypadku nieuzyskania 5% ogółu ważnie oddanych w okręgu głosów. 650 jednomandatowych okręgów wyborczych. Na Anglię przypada 533 mandatów, na Szkocję 59, na Walię 40, a na Irlandię Północną 18. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał w okręgu, bez względu na frekwencję, względną większość z ogólnej liczby ważnie oddanych głosów. Wszystko to sprawia, że wyniki wyborów zarówno w skali jednego okręgu, jak i w skali ogólnokrajowej niejednokrotnie nie odzwierciedlają rzeczywistej woli wyborców. Może np. zdarzyć się sytuacja, w której partia opozycyjna zdobędzie łącznie więcej głosów ni partia rządząca. W 1992r. liberalni demokracji uzyskali 17,8% poparcia otrzymując jednocześnie tylko 3,1% mandatów.

(…)

… (Labour Representation Comitee).
Partia Pracy jest członkiem Partii Europejskich Socjalistów oraz Międzynarodówki Socjalistycznej.
Partia Pracy od początku działała w ścisłym związku ze związkami zawodowymi. Statut przewiduje członkostwo indywidualne i zbiorowe (do 1918 roku wyłączne). Członkostwo indywidualne posiada ok. 300 000 osób, a na zasadzie członkostwa zbiorowego do partii należy ok. 5,3 mln…
…. Standing Ordes, większa jej część zawarta jest w tradycji, zwyczajach parlamentu i precedensowych rozstrzygnięciach spikera izby. Izba Gmin obraduje na sesjach. Otwiera je mowa tronowa, w której podane są przyczyny zwołania izby. Sesję parlamentu kończy tzw. „prorogacja” odczytana z polecenia monarchy przez Lorda Kanclerza, wyrażająca zgodę królewską na uchwalone przez izby ustawy oraz określająca datę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz