Ustrój polityczny Szwajcarii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój polityczny Szwajcarii - strona 1 Ustrój polityczny Szwajcarii - strona 2 Ustrój polityczny Szwajcarii - strona 3

Fragment notatki:

Ustrój polityczny Szwajcarii Szwajcaria jest federacją demokratyczną oraz parlamentarną , gdzie na szeroką skalę wykorzystywana jest instytucja referendum ( demokracja bezpośrednia ). Szczególnie silna pozycja parlamentu i władz kantonalnych.
Szwajcaria jest państwem federalnym, podzielonym na kantony , posiadających charakter organizmów państwowych. Konstytucja przeprowadza podział kompetencji pomiędzy federację a kantony.
Zgromadzenie Federalne ( parlament ) to najwyższa władza rządząca i wykonawcza Federacji Helweckiej . Nie ma żadnych tzw. "hamulców" - nie można rozwiązać jej izb przed upływem kadencji, nie może być zwoływana na sesje przez żaden inny organ, nie ma instytucji sądownictwa konstytucyjnego (brak Trybunału Konstytucyjnego ). Ponadto wszelkie konflikty kompetencyjne rozstrzygane są przez sam parlament. Wybiera on również sam członków rządu ( Rady Federalnej ) i Trybunału Federalnego . Nazywa się to " rządami zgromadzenia " - supremacja parlamentu nad pozostałymi władzami, które sam powołuje i sam nimi kieruje oraz kontroluje. Nie mają one możliwości hamowania jego poczynań lub tym bardziej przeciwstawiania się mu. Jest to także nazywane monokratycznością egzekutywy - jeden organ posiada całość władzy wykonawczej (podobna sytuacja ma miejsce w USA , ale tutaj jest to organ kolegialny).
Konstytucja szwajcarska, pomimo powyższego, posiada zapisy o trójpodziale władz . Nie ma jednak tam zagwarantowanej ich równowagi. Inna charakterystyczna cecha systemu szwajcarskiego to dyrektorialność - zarówno legislatywa , jak i egzekutywa są sobie równorzędne, posiadając równy stopień legitymacji politycznej .
Konstytucja Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej ( niem. Bundesverfass ung der Schweizerischen Eidgenossenschaft , fr. Constitution fédérale de la Confédération suisse , wł. Constituzione federale della Confederazione Svizzera , retorom. : Constituziun federala da la Confederaziun svizra ) została uchwalona 18 grudnia 1998 roku, poddana pod referendum 18 kwietnia 1999 roku, a weszła w życie 1 stycznia 2000 roku. Poprzednio obowiązująca była pochodziła z 29 maja 1874 roku (była ona efektem gruntownej rewizji konstytucji z 12 września 1848 roku). Konstytucja jest bardzo "sztywna" (jej zmiana jest trudniejsza niż zmiana ustawy zwykłej ), spowodowane jest to ogromnym zróżnicowaniem kraju. Zmiana konstytucji może być tylko całościowa, nie ma możliwości wprowadzania poprawek.
Procedura zmiany konstytucji:
inicjatywa 100 tys. wyborców, referendum, jeżeli zostanie ona poparta w referendum przez większość głosujących, wówczas konieczne wysunięcie propozycji zmiany całkowitej przez jedną lub drugą izbę parlamentu. Wtedy poparcie przez drugą izbę oznacza wszczęcie procedury parlamentarnej. W przypadku jego braku, następuje referendum. Jeśli naród jest "za", wówczas skrócenie kadencji parlamentu i wybór nowych izb parlamentarnych.

(…)

… kantonu (wiec).
Parlament (Zgromadzenie Federalne)- Zgromadzenie Federalne - parlament szwajcarski (niem. Bundesversammlung, fr. Assemblée fédérale, wł. Asamblea Federale, retorom. Assemblea Federala) składa się z dwóch izb:
Rada Narodu (niem. Nationalrat, franc. Conseil National, wł. Consiglio Nazionale, retorom. Cussegl Naziunal) - w skład której wchodzi 200 członków, noszących miano "deputowanych Narodu", Rada Kantonów (franc. Conseil des Etats) - reprezentacja kantonów, składa się z 46 "deputowanych kantonów". 6 spośród 26 kantonów (dawne "półkantony") wybiera po jednym tylko reprezentancie, a pozostałych 20 - po dwóch. System dwuizbowości szwajcarskiej ma charakter symetryczny ("egalitarny") - obie izby mają takie same prawa, zgoda obu izb jest konieczna dla uchwalenia czegokolwiek…
… skazanym Na czele każdej izby stoi przewodniczący, wybierany na 1 rok, bez prawa powtórnego wyboru. Do pomocy ma on dwóch wiceprzewodniczących. Zajmuje się on kierowaniem pracami izby, a w przypadku równości głosów, ma głos rozstrzygający.
W każdej izbie występuje dodatkowo ciało wewnętrzne - Biuro. Składa się ono z przewodniczącego, przewodniczących frakcji parlamentarnych (w Radzie Narodu…
… głównych grup językowych oraz wyznaniowych Szwajcarii, a także pochodzący z trzech największych kantonów: Berna, Zurychu i Vaud.
Rząd Szwajcarii działa na zasadzie kolegialności. Teoretycznie oznacza to, iż każdy akt rządowy musi dochodzić do skutku na posiedzeniach rządu, z udziałem wszystkich członków, po przegłosowaniu go i po uprzedniej dyskusji. Ale z powodu natłoku zdań, konstytucja powołuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz