System polityczny Szwajcarii-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System polityczny Szwajcarii-opracowanie - strona 1 System polityczny Szwajcarii-opracowanie - strona 2 System polityczny Szwajcarii-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1
System polityczny Szwajcarii
Rys historyczny:
Ustrój polityczny Szwajcarii od bardzo dawna jest jednym ze standardów demokracji.
Za początek kształtowania się współczesnego systemu Szwajcarii uznaje się
zawarcie „wieczystego sojuszu” między trzema alpejskimi gminami (Szwyc, Uri,
Unterwalden) w 1291 roku. Stopniowo do pierwszych trzech gmin, które potem
zyskały nazwę kantonów, dołączyły następne a system przeszedł długą drogę by za
sprawa konstytucji z 1848 roku stać się współcześnie rozumianą federacją. Obecnie
Szwajcaria to w ramach jednego państwa 26 podmiotów, które posiadają własne
konstytucje kantonalne, parlamenty i rządy.
Konstytucja i zasady ustrojowe:
Konstytucja Konfederacji Szwajcarskiej uchwalona została 18 grudnia 1998 roku,
dokładnie w 150-lecie uchwalenia pierwszej konstytucji federalnej tego państwa,
naród zatwierdził ją w referendum 18 kwietnia 1999 roku a obowiązywać zaczęła 1
stycznia 2000 roku. Jest to konstytucja z grupy tzw. konstytucji sztywnych, czyli tryb
jej zmiany jest utrudniony i polega na konieczności przeprowadzenia podwójnego
referendum. Dodatkowo sama konstytucja powołuje odmienne procedury dla
całkowitej zmiany konstytucji i dla zmiany częściowej. Całkowita zmiana konstytucji
może nastąpić w wyniku następujących działań:
a) Inicjatywa zgłoszona przez 100 tysięcy obywateli i jako taka podlega dalszemu
biegowi, o ile w rozpisanym w tym celu referendum zostanie poparta przez
większość ogólnej liczby mieszkańców Szwajcarii,
b) Wysunięcie propozycji całkowitej zmiany przez Radę Narodową lub Radę
Kantonów. Poparcie propozycji przez drugą izbę oznacza wszczęcie
procedury parlamentarnej. Brak akceptacji przez drugą izbę powoduje
rozpisanie w tej sprawie referendum i to naród decyduje, czy należy nadal
prowadzić prace nad całkowitą zmianą konstytucji, czy też nie. W przypadku
akceptacji pomysłu, zostaje skrócona kadencja parlamentu i wybór nowego
składu izb,
c) Uchwalenie nowej konstytucji z inicjatywy parlamentarzystów,
Niezależnie jednak od tego, jaki podmiot jest inicjatorem w zakresie zmiany
konstytucji, organem uchwalającym nową konstytucję jest parlament. Przyjecie nowej
konstytucji przez parlament musi być zaakceptowane przez naród i kantony w
referendum. Jest to tzw. referendum „podwójne”, gdyż za zmianą musi opowiedzieć
się większość społeczeństwa i większość kantonów.
Systematyka konstytucji szwajcarskiej jest bardzo rozbudowana. Składa się z:
1) Preambuły
2) Sześciu tytułów, z których każdy podzielony jest na rozdziały, a w ramach
rozdziałów na oddziały.
Razem prawie 200 artykułów plus przepisy przejściowe.
2
Na zasady ustrojowe państwa składają się:
1. Zasada państwa demokratycznego federalizmu – przejawiająca się w
strukturze terytorialnej państwa. Szwajcaria podzielona jest na 26 kantonów i
półkantonów, gdzie każda z tych jednostek posiada charakter państwa, czyli
posiada własną konstytucje, parlament, rząd i prawo. Konstytucja federalna
przeprowadza podział kompetencji miedzy federacja a kantonami,

(…)

….
Konstytucja stanowi, że wybory do tej izby są proporcjonalne, w systemie ustalonym
3
przez ustawę federalną. W kantonach wybierających jednego deputowanego
odbywają się one w systemie większościowym, większości zwykłej. Kadencja Rady
Narodowej wynosi 4 lata. Natomiast w skład Rady kantonów wchodzi 46
deputowanych, którzy są reprezentantami kantonów, jako części składowych
federacji, przy czym każdy kanton dysponuje dwoma głosami a półkanton jednym.
Wybory odbywają się na zasadzie większościowej w dwóch turach glosowania. W
pierwszej turze wymagana jest większość bezwzględna w drugiej większość zwykła.
Większość konstytucji kantonalnych zabrania ubiegania się o mandat parlamentarny
członkom kantonalnych rządów i parlamentów. Czas ważność mandatów oraz
moment początkowy określają przepisy poszczególnych…
…, które jej wyraźnie przekazuje konstytucja.
2. Zasada jednolitości i nadrzędności władzy państwowej – zasada ta
wychodzi z zasady suwerenności narodu i polega na zapewnieniu przewagi
parlamentowi przede wszystkim przez odrzucenie założenia o konieczności
organizacyjnego podziału władzy, jako niezbędnej konsekwencji jej
funkcjonalnego podziału. Parlament szwajcarski określany jest, jako organ
sprawujący „najwyższą…
… jest
dokonywanie ponownego wyboru tych sędziów, którzy chcą kontynuować prace w
Trybunale. Konstytucja gwarantuje temu organowi pełną niezależność orzeczniczą i
autonomię organizacyjną. Trybunał składa sprawozdanie przed Zgromadzeniem
federalnym a sędziowie posiadają immunitet w sprawach karnych.
System partyjny:.
Szwajcarski system jest systemem wielopartyjnym. Nie jest to jednak partyjność
rozproszona…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz