Wykład - definicja parlamentaryzmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicja parlamentaryzmu - strona 1 Wykład - definicja parlamentaryzmu - strona 2

Fragment notatki:

PARLAMENTARYZM: - przeważa w państwach demokratycznych,  Władza egzekutywy (gabinetu) pochodzi od parlamentu, przed którym ponosi odpow. polityczną  Parlament i jego izba niższa wyłonione w wyborach powszechnych. Szwecja, Słowacja, Węgry, Portugalia→parlam. jednoizbowy; Niemcy→Bundestag→ wybierany w wyborach powszechnych, a izba wyższa - desygnowanie przedstawicieli poszczególnych landów.
 Glowa państwa może rozwiązać parlament na wniosek rządu, poza tym pełni tylko funkcje reprezentacyjne i wykonawcze wobec woli większości parlamentarnej.
 Układ sił w parlam. przesądza o tym kto staje na czele rządu i kto w jego skład wchodzi.
 Istnieje tutaj instytucja votum nieufności. Rząd ponosi odpowiedzialność przed parlam. i może go odwołać. Dla zachowania równowagi rząd może odwołać parlament /nie uchwalenie budżetu/.
 Nie występuje separacja wł. wykonawczej i ustawodawczej. Można łączyć funkcje członka rządu deputowanego. Holandia - nie pozwala na łączenie, Polska, Francja - łączenie stanowisk. Głowa państwa pełni f. reprezen.. Podejmuje dział., kt. są wykonawcze wobec woli większości parlamentarnej.
Przyjmuje się 3 kryteria pod względem których parlamenty mogą się różnić:
ordynacja wyborcza - system większościowy: * system większości względnej (okręgi jedno i wielomandatowe * system większości absolutnej (50 % + 1 glos) *głosowanie alternatywne (szeregow)
ordynacje proporcjonalne: *system list partyjnych *system STV
System przeliczania głosów na mandaty: *formuła d'Hondta *metoda Sainte-Lagne *formuła STV
system partyjny - im w większym stopniu syst. partyjny odbiega od syst. 2 i 2,5 partyjnego tym słabsza jest pozycja parlamentu wobec rządu. Siły parlam. i rządu są wyrównane = umiarkowany pluralizm - Beneluks, kraje Skandynawskie - duże rozdrobnienie a rząd jest słaby wobec parlam.
 występowanie /bądź nie/ mechanizmów racjonalizujących parlamentaryzm
* występowanie klauzuli wyborczej /min. próg poparcia aby wejść do parlam. - Polska: -5% partie, 8% koalicje, 7% aby wprowadzić z listy krajowej swoich kandydatów/
* konstruktywne votum nieufności /Polska, Hiszpania, Niemcy/ - nie można odwołać premiera i  rządu jeżeli nie uzyska się poparcia dla nowego rządu.
2 podstawowe typy reżimów parlamentarnych:
♪ reżim parlam. gabinetowego - poparcie posłów, nie występuje duża liczba kryzysów gabinetowych;
♪ reżim parlam. komitetowego - chodzi tu o dominującą rolę komisji parlam., mają prawo na wpływanie XXXXXX rządowych, mogą zmieniać nawet jego ch-er.
W niekt. państwach komisje uzgadniają stanowiska pomiędzy partiami /Skandynawia/. Komisja trójstronna Polska. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz