Filozofia - Parmenides z Elei, Zenon z Elei, Demokryt, Sokrates

Nasza ocena:

5
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2205
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - Parmenides z Elei, Zenon z Elei, Demokryt, Sokrates - strona 1 Filozofia - Parmenides z Elei, Zenon z Elei, Demokryt, Sokrates - strona 2 Filozofia - Parmenides z Elei, Zenon z Elei, Demokryt, Sokrates - strona 3

Fragment notatki:

A także: Parmenides z Elei, Zenon z Elei, Demokryt, Sokrates, Platon, Arystoteles.
Tłumaczy definicje takie jak cnota, miłość, 5 stopni filozoficznego poznania, dusza, rozum bierny, rozum czynny, eudajmonia. Również zawiera porównanie takie jak filozofia sokratejska i posokratejska. Przedstawia idee każdego z filozofów

Filozofia przedsokrateńska
Arche- początek (zdziwienie)
Okresy filozofii: Naturalistyczny
Humanistyczny
Syntez
Hellenistyczne szkoły- stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm
TALES Z MILETU
Żył w latach 624r. p.n.e.- 547r. p.n.e. Był politykiem zaliczanym do grona mędrców greckich, ponadto inżynierem, matematykiem, astronomem, kupcem, a także podróżnikiem. Woda jako pierwotna materia świata- „Wszystko jest wodą”
Tales pytał o pochodzenie świata i o to, co jest jego tworzywem. Wyobrażał sobie, że ziemia jak kłoda unosi się na niewyobrażalnie rozległym obszarze wodnym. To znaczy, wszystko, co istnieje, pochodzi z wody i z wody się składa. Wskazywał tym samym na wodę jako prapoczątek i pratworzywo świata. Te wnioski wyciągnął na podstawie obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie. Tak tłumaczył to później Arystoteles: „widzał, że wszelki pokarm jest wilgotny i że samo ciało powstaje z wilgoci i nią żyje(a to, z czego coś powstaje jest początkiem wszechrzeczy)”. Życie jest możliwe tylko tam gdzie jest woda. Cały świat jak też każdy z jego elementów posiada duszę. Jestw ciągłym ruchu i podlega nieustannym zmianom. Ruch oznacza życie. Dowodem na to, że wszystko jest ożywione, był przykład magnesu i bursztynu. Tales nie odwoływał się do mitologii. „Świat jest pełen bogów”
Hylozoizm- pogląd wedle, którego całej materii przypisuje się życie
ANAKSYMANDER Z MILETU
„Bezkres” jako początek wszechrzeczy
Jako pierwszy posłużył się określeniem arche, oznaczającym w języku greckim początek, źródło, zasadę wszechrzeczy. Stworzył pierwszą kosmologię, która nie odwoływała się do mitologii. Owym prapoczątkiem i przesadą nie był któryś z tzw. żywiołów , tylko „bezkres” (apeiron) Pojmował on apeiron jako coś wiecznego, bezgranicznego, nieokreślonego ilościowo i jakościowo, jak coś z czego powstało wszystko, co istnieje. Było to zarazem jakieś niezróżnicowane i niejednorodne tworzywo, w którym znajdowały się doskonale wymieszane ze sobą elementy. Apeiron- bezkres, odłączenie przeciwieństw (rozdzielenie) ciepłe- zimne
Wieczny wir
Właściwością bezkresu jest wieczny ruch, czy też wir, który sprawia, że w procesie kształtowania się świata stopniowo wyłaniają się przeciwieństwa, najpierw jakościowe: ciepło i zimno, suchości wilgoć, a potem materialne: różne stany skupienia materii i w końcu cztery żywioły: ziemia, woda, powietrze i ogień.
Teoria nieskończonych światów
Wychodząc z założenia, że proces przemian zachodzących w przyrodzie ma charakter cykliczny postawił tezę o istnieniu niezliczonych światów bądź następujących po sobie w czasie, bądź też występujących obok siebie, równolegle w czasie. Teoria ewolucjonizmu

(…)

… do przekonania, że zwierzęta lądowe pochodzą od morskich, a ludzie wywodzą się od innych gatunków zwierząt. ANAKSYMENES Z MILETU
Powietrze jako arche
Za arche uznał ponownie jeden z żywiołów- powietrze(aer), które przypomina trochę bezkres Anaksymandera, gdyż jest nieograniczoną przestrzenią. Zauważa Anaksymenes, że powietrze jako pośredni stan skupienia łatwo przechodzi w inne stany. Gdy się zagęszcza wskutek…
… przywiązania do ciała i powrócić do stanu pierwotnego. Zanim to nastąpi, człowiek musi przejść wiele takich cyklów wcieleń, czyli zakładał Platon także metempsychozę (reinkarnacje). Śmierć nie była więc złem, lec powrotem do prawdziwego, w pełni świadomego życia. Dzielił duszę na trzy części:
Pierwsza obejmowała to, co w człowieku boskie- rozum
Dwie pozostałe dotyczyły zmysłowego postrzegania świata…
… dostarczającym podstawowych spostrzeżeń i wrażeń, które co prawda nie mogą uchodzić za wiedzę pewną, ale doprowadzają do poznania idei, czyli prawdziwych bytów. Różne rodzaje wiedzy:
Wiedza prawdziwa (episteme) uzyskiwana dzięki rozumowi
Wiedza pośrednia wynikająca z poznania tworów matematycznych (dianoia) oraz z bezpośredniego poznania idei (noesis).
Poznanie świata idei…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz