Psychologia polityki - wykłady - Era postaw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 770
Wyświetleń: 4620
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia polityki - wykłady - Era postaw - strona 1 Psychologia polityki - wykłady - Era postaw - strona 2 Psychologia polityki - wykłady - Era postaw - strona 3

Fragment notatki:


TEMAT 1Wprowadzenie do psychologii polityki
1. Czym zajmuje się psychologia polityki?
2. Podstawowe pojęcia psychologii polityki
3. Znaczenie psychologii polityki dla zrozumienia mechanizmów zachodzących w obszarze aktywności politycznej społeczeństw
Teoria psychologii polityki
Dwa ujęcia psychologii polityki:
„psychologia zastosowana do polityki”. Bezpośrednie przenoszenie modeli psychologicznych do sfery polityki.
Podejście interdyscyplinarne. Psychologia polityki jako intelektualna wymiana pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi. Eklektyczna i elastyczna teoretycznie i metodologicznie. Rozwój psychologii polityki
USA, Europa Zachodnia, Polska, Czechy, Węgry
Etapy rozwoju psychologii wg McGuire'a:
Era osobowości i kultury (l. 40 i 50)
Era postaw i zachowań wyborczych (l. 60 i 70)
Era procesów poznawczych i decyzji (era ideologii, l. 80 i 90)
Kolejne dekady- cechy charakterystyczne
ERA OSOBOWOŚCI I KULTURY
Wpływ 2 teorii: psychoanalizy i marksistowskiego materializmu historycznego
Podejście idiograficzne, psychobiografia jako metoda badawcza
ERA POSTAW
Badania postaw i zachowań za pomocą badań sondażowych, orientacja nomotetyczna tj. szukanie ogólnych reguł manifestujących się w poszczególnych przypadkach. Popularną była tzw. teoria zakładająca dążenie człowieka do maksymalizacji własnego zysku, uzyskiwania subiektywnej użyteczności wyniku SEU (Subjective Expected Utility)
ERA IDEOLOGII
Koncentracja na procesach poznawczych i wyborach politycznych jednostki
Lata 80-te „poznawczy boom”:
Jak nabywane są informacje polityczne?
Jak informacje przechowywane w pamięci wpływają na przetwarzanie nowych informacji?
Jak umysłowe reprezentacje obiektów politycznych zmieniają się pod wpływem nowych informacji, refleksji itp.?
- Metody badawcze: sondaże, wywiady, metody eksperymentalne i symulacje komputerowe
Psychologia polityki w Polsce
Rozwój od ponad 25 lat
Nazwiska do zapamiętania:
K. Skarżyńska
J. Reykowski
W. Cwalina
A. Falkowski…
WYBRANE POJĘCIA PSYCHOLOGII POLITYKI
Gra o sumie zerowej My tyle zyskamy, ile oni przegrają”
Afiliacja
W 1959 roku Stanley Schachter zdefiniował afiliację, jako potrzebę, która motywuje ludzi „by chcieli przebywać w fizycznej bliskości innych”
Motyw afiliacji = potrzeba, by być blisko innych i wchodzić z nimi w przyjemne i uczuciowe interakcje.
Zachowania afiliacyjne mogą pojawiać się na różnych poziomach.
Autoprezentacja
Proces, poprzez który staramy się kontrolować wrażenia, jakie wywieramy na innych.


(…)

… polityka staje się sferą współpracy i koordynacji, do której prowadzić mogą jedynie strategie bardziej pokojowe (Z.J. Pietraś)
Wiek XXI będzie wiekiem kobiet” (Jan Paweł II)
TEMAT 3 „Kultura polityczna Polaków”
Co to jest kultura polityczna?
Typy kultury politycznej
Kultura polityczna Polaków KULTURA POLITYCZNA - ogół wzorców, indywidualnych postaw i orientacji wobec polityki, występujących wśród członków systemu politycznego. (G. Almond, G. Powell)
TYPY KULTURY POLITYCZNEJ
Zaściankowa - indyferentyzm polityczny
Poddańcza - świadomość istnienia centralnej władzy, ale brak aktywnych postaw
Uczestnicząca - obywatele dążą do uzyskania pełnej wiedzy o mechanizmach życia politycznego, mają określone postawy polityczne i wykazują dużą aktywność polityczną na różnych poziomach
Kultura polityczna Polaków
Typ zaściankowo-poddańczy lub poddańczo-zaściankowy (K.B. Janowski)
Kultura polityczna młodzieży w Polsce
Przed 1989 r: kanalizacja aktywności ludzi młodych w licznych organizacjach młodzieżowych. Dbałość państwa o funkcjonowanie tychże organizacji
Po 1989 r. - spadek roli organizacji, wzrost roli nowych podmiotów np. fundacji
Aktywność polityczna młodych ludzi od 1945 r.
W pierwszym powojennym okresie młodzi…
… zaangażowała się z mniejszym lub większym przekonaniem w przemiany socjalistyczne. To właśnie w tym okresie do kultury politycznej najpełniej przystaje określenie Georege'a Kennana - „kultura pozorów”. Dymorfizm polegał bowiem na przyswajaniu innych norm i wartości w sferze życia publicznego, a odmiennych w obszarze prywatnym.
Dopiero 1956 rok można uznać za czas, w którym młodzież nie tylko najaktywniej…
…, pozytywnej samooceny, skuteczności, dominacji, władzy). W przypadku jednostki istnieją 2 wymiary orientacji wartościującej:
Indywidualizm versus kolektywizm (troska o „dobro wspólne”)
Nastawienie na bezpieczeństwo i przetrwanie versus nastawienie na ekspresje własnego Ja i rozwój
UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI POLITYCZNEJ
Charakterystyka grup i procesów grupowych, które ułatwiają bądź hamują udział jednostki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz