Psychologia - psefologia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3780
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia - psefologia - strona 1 Psychologia - psefologia - strona 2 Psychologia - psefologia - strona 3

Fragment notatki:

Dodatkowo znaleźć można informacje takie jak: psefologia, zachowania wyborcze Polaków po 1989r., wybory, teoretyczne koncepcje zachowań wyborczych, analiza zachowań wyborczych S.M. Lipseta, aktywność i bierność polityczna, aktywność i bierność wyborcza, formy aktywności politycznej oraz socjalizacja polityczna.

Socjalizacja polityczna
Polityka we współczesnym świecie czasami opisywana jest jako walka o umysł człowieka.
Do tego jednak aby jednostka posiadała określone przekonania dotyczące w tym przypadku polityki jako części składowej społecznego spektrum, potrzebny jest proces socjalizacji politycznej.
Socjalizować kogoś znaczy czynić go odpowiednio przygotowanym, przydatnym do życia w społeczeństwie. Można powiedzieć, że jest to jeden z najważniejszych procesów społecznych, ponieważ dotyczy każdego człowieka oraz towarzyszy mu od początku jego życia. W wielu definicjach podkreśla się również nieustanność socjalizacji poprzez nazwanie jej „(…) przygotowywaniem i permanentnym przystosowywaniem ludzi - przez ich udział w kulturze oraz w działaniach grup i organizacji - do grania ról istotnych dla rozwoju tych grup, organizacji i społeczeństwa”.
Jedna z pierwszych definicji opracowana została przez Irvina L. Childa w 1954r. Child definiuje socjalizację jako „proces, w którym jednostka z wrodzonymi różnorodnymi możliwościami jest zdolna kierować aktualnym zachowaniem, które mieści się w pewnej ograniczonej sferze - sferze tego, co jest typowe i akceptowane zgodnie z normami grupy, w której jednostka uczestniczy”.
Socjalizacja polityczna jest procesem, w którym jednostka zdobywa wiedzę o polityce i uczy się formułować swoje myślenie o zjawiskach i procesach politycznych. Socjalizacja polityczna oznacza uczenie się wartości, zwyczajów i sposobów postępowania występujących i oczekiwanych w świecie polityki. Osoba socjalizowana uczy się umiejętności bycia i funkcjonowania w różnych grupach społecznych, podejmowania i pełnienia wielu różnych ról społecznych.
Do lat pięćdziesiątych w naukach społecznych nie posługiwano się - na szerszy użytek - terminem „ socjalizacja polityczna”. Popularyzacja tego terminu rozpoczęła się wraz z ukazaniem się w 1959r. pracy Herberta Hymana pt. „Political Socjalization”.
Herbert Hyman w 1959r. wprowadził definicję, która jest dość często stosowana, socjalizacja polityczna to „uczenie się społecznych wzorów odpowiednich do pozycji społecznych jakie występują wśród różnych instytucji w społeczeństwie”.
Autor analizuje tu po pierwsze: mechanizm socjalizacji (nauczanie), przedmiot (społeczne wzory), zróżnicowanie podmiotowe dotyczące statusu i roli (społeczna pozycja), a także instytucje (różne instytucje społeczeństwa), które wywołują i realizują proces socjalizacji. Socjalizacja polityczna - w rozumieniu H. Hymana - oznacza uczenie się politycznie odpowiednich wzorów korespondujących ze społecznymi pozycjami, jakie występują w obrębie różnych instytucji w społeczeństwie.
Prekursorzy studiów nad socjalizacją polityczną wywodzą się z kręgu nauk społecznych rozwijających się w Stanach Zjednoczonych.

(…)

… konfliktu dla członków społeczności (życie codzienne związane z konfliktem)
Temat 9 Etyczne dylematy polityków. Media a polityka
Kłamstwa, manipulacje, afery
Wpływ mediów na system polityczny
Oddziaływanie mediów na jednostki
Media jako źródło „społecznego dowodu słuszności
Groźne słowo …MANIPULACJA
Manipulacja- metoda realizacji celów politycznych poprzez niejawne oddziaływanie na świadomość i zachowania…
… - Styl autokratyczny - przywódca sam ustala kierunki polityki w państwie, koncentruje się na zdobyciu maksymalnej kontroli nad wszelkimi formami aktywności instytucjonalnej oraz społecznej przez ich ciągłe powtarzanie, komentowanie, analizowanie
Media jako źródło społecznego dowodu słuszności
Określone zachowania, opinie, decyzje uważamy za słuszne ponieważ inni ludzie (cenione autorytety lub większość…
… ŹRÓDŁA NIERACJONALNOŚCI ZACHOWAŃ 1.Proces dokonywania wyborów politycznych (odmienny od neoklasycznej teorii racjonalnego wyboru w ekonomii)
2. Posługiwanie się schematami i stereotypami w tworzeniu sądów o rzeczywistości politycznej
3. Relatywnie silne zdeterminowanie percepcji i zachowań politycznych afektem
4. Posługiwanie się symbolami, czy też całymi systemami symboli zwanymi symbolicznymi ideologiami
Ad. 1. Dokonywanie wyborów politycznych-racjonalne czy nie?
Teoria racjonalnego wyboru- traktowana jako teoria normatywna i deskryptywna. W ujęciu deskryptywnym zakłada, iż obserwowane wybory jednostki układają się według pewnego wzorca, charakteryzującego się spójnym systemem wartości
Teoria głosząca, iż zachowania człowieka winny być rozpatrywane jako konsekwencje norm społecznych…
…. Działa ona filtrująco na spostrzeganie świata polityki i dostarcza wyborcom wskazówek na temat podejmowania decyzji wyborczej.
Podejście ekonomiczne
Twórcą ekonomicznego paradygmatu zachowań wyborczych, często określanego jako teoria racjonalnego wyboru, jest Anthony Downs (1957).
„Zachowanie obywateli w sferze polityki jest racjonalne”.
Głosując, wyborca dokonuje celowego, świadomego wyboru - udziela…
… Demokracja III RP) 1,01%
Jan Łopuszański, (Porozumienie Polskie), 0,79%
Dariusz Grabowski, (Polska Racja Stanu), 0,51%
Piotr Ikonowicz, (Polska Partia Socjalistyczna), 0,22%
Tadeusz Wilecki, (Stronnictwo Narodowe), 0,16%
Bogdan Pawłowski, (bezpartyjny), 0,10%
Wybory 2005
Frekwencja Wyborcza w I Turze 49,74%
09.10.2005
Frekwencja Wyborcza w II Turze 50,99%
23.10.2005
Kandydaci oraz poparcie
Donald Tusk…
… życia społecznego krzyżujące naciski a wzrost kosztów poznawczych “psychologiczne przytłoczenie człowieka”
zjawisko dysonansu poznawczego (mobilność, zmiana statusu, młodzi, zmiana miejsca zamieszkania)
Cechy społeczne a frekwencja wyborcza
Wysoka frekwencja:
wyższe dochody wyższe wykształcenie biali mężczyzny wiek średni 35-55 lat
osoby strasze (powyżej 55 lat)
osoby długo mieszkające w społeczności…
… systemu politycznego. (G. Almond, G. Powell)
TYPY KULTURY POLITYCZNEJ
Zaściankowa - indyferentyzm polityczny
Poddańcza - świadomość istnienia centralnej władzy, ale brak aktywnych postaw
Uczestnicząca - obywatele dążą do uzyskania pełnej wiedzy o mechanizmach życia politycznego, mają określone postawy polityczne i wykazują dużą aktywność polityczną na różnych poziomach
Kultura polityczna Polaków
Typ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz