Psychologia polityki - wykłady - przywództwo transformacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3969
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia polityki - wykłady - przywództwo transformacyjne - strona 1 Psychologia polityki - wykłady - przywództwo transformacyjne - strona 2 Psychologia polityki - wykłady - przywództwo transformacyjne - strona 3

Fragment notatki:


„Przywództwo polityczne w warunkach transformacji”
Specyfika transformacji
Kryzys przywództwa
Psychologiczne aspekty przywództwa - L. Wałęsa, A.Kwaśniewski, L. Kaczyński
Co cechuje przywództwo transformacyjne?
Jest to taki rodzaj przywództwa, które zmienia motywację, poglądy i zachowania ludzi, umożliwia też lepsze osiągnięcie celów grupy.
Cechy przywództwa transformacyjnego
CECHA
PRZEJAWY
Duchowy wpływ albo charyzma
„Poczucie misji”
Deklaracja więzi ze zwolennikami
Odwołania do nadziei i pragnień zwolenników
Gotowość do poświęcenia własnych korzyści dla dobra grupy
Stymulacja intelektualna
Otwiera nowe sposoby myślenia
Tworzy „wielki obraz”
Gotowy jest rozważać nawet pozornie niedorzeczne pomysły
Inspirowanie motywacji
Przekonuje zwolenników, ze mogą osiągnąć więcej niż myśleli
Stanowi przykład dla innych
Optymistycznie patrzy w przyszłość
Troska o ludzi
Dostrzega mocne i słabe strony innych
Interesuje się samopoczuciem innych
Wspiera wysiłki podwładnych
L. WAŁĘSA
TYP WIZERUNKU: heros + zwykły człowiek
„trybun ludowy”
Autokreacja - J. Piłsudski, lider charyzmatyczny
Model władzy - w stronę systemu prezydenckiego
Słabe strony - brak zaplecza, nieufność, brak podatności na sugestie specjalistów
A. KWAŚNIEWSKI
Typ wizerunku : amant + zwykły człowiek
Mocne strony - obycie, zaplecze
Autokreacja - arbiter, rozjemca
Słabe strony - „mijanie się z prawdą”, działania symboliczne
Dobra współpraca ze specjalistami
LECH KACZYŃSKI
Typ wizerunku - „szeryf”
Autokreacja - ?
Mocne strony - zaplecze, symplifikacja przekazu
Słabe strony - zaplecze, brak PR, rygoryzm
TEMAT 8„KONFLIKTY POLITYCZNE”
1. Pojęcie i geneza konfliktów2. Dynamika konfliktu3. Czynniki wpływające na przebieg konfliktów4. Stres i emocje w konflikcie5. Rządzenie a konflikty
Łac. conflictius - zderzenie
Def. konflikt - walka dwóch lub więcej podmiotów polityki posiadających wzajemnie sprzeczne interesy i zmierzających do osiągnięcia pozytywnie wartościowanych dóbr materialnych i niematerialnych poprzez zdobycie, utrzymanie i sprawowanie władzy, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości działania, zneutralizowaniu bądź zniszczeniu przeciwnika.
DYNAMIKA KONFLIKTU
Dynamika konfliktu analizowana jest poprzez kryteria jego NATĘŻENIA i GWAŁTOWNOŚCI
Kryterium natężenia wskazuje na poziomy emocjonalnego pobudzenia i zaangażowania skonfliktowanych stron, czemu towarzyszy zróżnicowana gotowość ucze3stników walki i do poświęceń i wyrzeczeń

(…)

… swoich decyzji. Wyborca, niczym konsument, wybiera najbardziej satysfakcjonujący go program polityczny, który jest aktualnie dostępny na rynku.
ZACHOWANIA WYBORCZE W POLSCE
Brak zgodności zarówno wśród teoretyków jak i w wynikach badań empirycznych.
Wielu teoretyków zakłada, że w państwach postkomunistycznych dominuje motywacja ekonomiczna. Czynniki, które przyczyniają się do ustalania klasowych interesów ekonomicznych to:
Powstanie nowej klasy właścicieli i przedsiębiorców
Wzrost świadomości klasowej robotników
Wzrost nierówności społecznych
Wzmocnienie materializmu i konsumeryzmu w systemie wartości
Zachowania wyborcze w Polsce
Inni badacze jako czynnik motywujący zachowania wyborcze w demokracjach postkomunistycznych wskazują historycznie uwarunkowane systemy wartości, tożsamość narodową…
… polityków. Media a polityka
Kłamstwa, manipulacje, afery
Wpływ mediów na system polityczny
Oddziaływanie mediów na jednostki
Media jako źródło „społecznego dowodu słuszności
Groźne słowo …MANIPULACJA
Manipulacja- metoda realizacji celów politycznych poprzez niejawne oddziaływanie na świadomość i zachowania jednostek oraz grup, gdzie manipulator ukrywa lub przedstawia w nieprawdziwym świetle elementy…
… kontroli nad wszelkimi formami aktywności instytucjonalnej oraz społecznej przez ich ciągłe powtarzanie, komentowanie, analizowanie
Media jako źródło społecznego dowodu słuszności
Określone zachowania, opinie, decyzje uważamy za słuszne ponieważ inni ludzie (cenione autorytety lub większość grupy, do której należymy) tak się zachowuje lub myśli. Im bardziej niejednoznaczna jest jakaś sytuacja i im mniej wiemy jak postąpić tym chętniej sięgamy po „dowód słuszności”. Np. sięganie po wyniki sondaży.
Zachowania wyborcze”
1.Specyfika zachowań wyborczych
2. Wyborca racjonalny czy nie?
3. Mechanizmy identyfikacji z partią
4. Psychologiczne mechanizmy preferencji wyborczych
5. Absencja wyborcza
Co oznacza nieracjonalność wyboru?
Ludzie głosują na partie znane jedynie z kilku sloganów, oddają głos…
… konfliktu
Trzy główne orientacje społeczne wobec konfliktu:
Rywalizacyjna
Kooperatywna
Wycofania się
Orientacja rywalizacyjna
Nastawienie na realizację własnych celów kosztem pokonania drugiej strony. Sprzyja eskalacji konfliktu. Strony koncentrują się na tym co je różni i różnice te postrzegane są w sposób wartościujący. W skutek eskalacji może dojść do sytuacji, w której własny interes staje się mniej…
…- różne spojrzenia
upolityczniona etniczność
Przekonanie, że podziały narodowe i polityczne powinny się pokrywać, a rządzący powinni należeć do tego samego narodu co rządzeni
Podstawy nacjonalizmu wg J. Szackiego
Więzi narodowe są najważniejsze, najbardziej naturalne
Człowiek rodzi się jako „członek danego narodu” i jest nim „na zawsze'
Naród stanowi jedyne legitymizowane źródło władzy politycznej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz