Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 2

note /search

Psychologia społeczna - wykłady - Podatki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 5509

Psychologia społeczna 5 marzec 2006r Wykład PŁACENIE PODATKÓW Wzrostowi podatków wzrasta niechęć do ich płacenia. Ludzie są skłonni stosunkowo często do nie płacenia podatku. Kiedy ludzie są skłonni do oszustw podatkowych: Zależy od kary jeśli jest wysoka zniechęca Duże prawdopodobieństwo wy...

Polityka społeczna - pojęcie, cele, priorytety. Kwestia społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2534

Polityka społeczna - pojęcie, cele, priorytety. Kwestia społeczna Z terminem polityka społeczna spotykamy się niemal codziennie. Wiąże się z nią pomoc społeczną, sytuację gospodarstw domowych, wielkość urodzeń i zgonów, małżeństw i roz...

Emocje - Rola emocji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1757

Emocje Emocje - (def) jest to ustosunkowanie się do świata. Mechanizm ich powstał na drodze ewolucji. Emocje - proces psychologiczny, świat bez emocji nie istnieje, zdolność rozróżniania czy to jest dobre, czy złe, ważne, czy nieważne (wiedza - tak, nie). Emocje są pierwotne, myśli są wtórne. Najp...

Postawy i zmiana postaw - Efekt pierwszeństwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2128

Postawy i zmiana postaw: wpływanie na myśli i uczucia 1. Definicja postaw Postawa - trwała ocena - pozytywna lub negatywna - ludzi, obiektów i idei. Na postawę skłądają się różne komponenty: emocjonalny - reakcje emocjonalne wobec przedmiotu postawy poznawczy - myśli i przekonania o przedmiocie p...

Uprzedzenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2471

Uprzedzenia: przyczyny i lekarstwa Wszelka przynależność do jakiejkolwiek kategorii czyni nas ofiarami uprzedzeń. Są one niebezpieczne, bo mogą prowadzić do nienawiści. Bycie obiektem uprzedzeń zawsze prowadzi do obniżenia samooceny, która jest zasadniczym składnikiem życia każdego człowieka - klu...

Charakterystyka sektora publicznego i jego miejsce w gospodarce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2198

Charakterystyka sektora publicznego i jego miejsce w gospodarce Finanse to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych. Finanse publiczne zajmują się funduszami, które tworzy i rozdysponowuje sektor publiczny. Finanse publiczne są do pewnego stopnia podo...

Podmioty sektora finansów publicznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

Podmioty sektora finansów publicznych (Art. 18. Ustawa o finansach publicznych 1998 rok) 1. Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, środki specjalne, publiczne fundusze celowe, Jednostki budżetowe Sek...

Sektor publiczny a finanse publiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1834

Sektor publiczny a finanse publiczne Działalność władz publicznych odbywa się w dwóch obszarach: rzeczowym i finansowym. Obszar rzeczowy obejmuje majątek publiczny w postaci lasów, bogactw naturalnych, zbiorników wodnych, budynków użyteczności publicznej, urządzenia infrastrukturalne itp. i stanow...

Środki publiczne i ich przeznaczenie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2716

Środki publiczne i ich przeznaczenie Środkami publicznymi nazwijmy środki finansowe, którymi podmioty sektora publicznego dysponują w celu realizacji (finansowania) zadań publicznych. Mogą one pochodzić z trzech źródeł: z dochodów publicznych, ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa, jednostek samorzą...

Zasady funkcjonowania sektora publicznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

Zasady funkcjonowania sektora publicznego Polski sektor publiczny jest wewnętrznie bardzo niejednorodny. Składa się z różniących się od siebie instytucji, tylko niewielka część wydatków publicznych ujmowana jest w budżecie państwa i budżetach samorządowych. Przepisy ustawy o finansach publicznych z...