Sektor publiczny a finanse publiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sektor publiczny a finanse publiczne - strona 1 Sektor publiczny a finanse publiczne - strona 2

Fragment notatki:

Sektor publiczny a finanse publiczne Działalność władz publicznych odbywa się w dwóch obszarach: rzeczowym i finansowym.
Obszar rzeczowy obejmuje majątek publiczny w postaci lasów, bogactw naturalnych, zbiorników wodnych, budynków użyteczności publicznej, urządzenia infrastrukturalne itp. i stanowi dobro publiczne albo, dzięki czemu dobro publiczne i dobro społeczne może być tworzone.
Obszar rzeczowy obejmuje również przedsiębiorstwa państwowe, banki państwowe (które działają na zasadach rynkowych), przedsiębiorstw (spółek), w których organy władzy publicznej mają tylko udziały (praw do części majątku).
W związku z prowadzeniem działalności w sferze publicznej i społecznej państwo jest również właścicielem nagromadzonego majątku obrotowego w postaci np.: rezerw państwowych (paliwo, żywność), zapasy leków opału w jednostkach użyteczności publicznej.
Działalność władz publicznych z perspektywy zjawisk i procesów rzeczowych wymaga podobnych nakładów, jak działalność prywatnego sektora spółek, spółdzielni, przedsiębiorstw komunalnych i państwowych, banków, instytucji finansowych i gospodarstw domowych zorganizowanego na zasadach rynkowych.
Sektor publiczny tworzą 1 : majątek służący władzy i administracji rządowej oraz samorządowej,
majątek służący publicznym instytucjom usługowym, majątek w użytkowaniu publicznym,
majątek zaangażowany w działalności gospodarczej podmiotów publicznych,
Związki i współzależności między sektorem publicznym a finansami publicznymi bez środków publicznych część sektora publicznego nie mogłaby funkcjonować
( obrona narodowa, infrastruktura komunikacyjna, administracja)
zależności zachodzące przez dług publiczny stanowiący ogół zobowiązań państwa i samorządu terytorialnego co wynika z kumulowania się deficytu budżetowego z jednej strony a z drugiej coraz większe angażowanie przez zwiększający się deficyt funduszy publicznych na obsługę długu (spłata kapitału, wypłata odsetek, premii itp.) Różnice między tymi kategoriami występują pod względem treści, jak i zakresu zjawisk:
Sektor publiczny w ujęciu rzeczowym reprezentuje realne zjawiska i procesy gospodarcze.
Finanse publiczne przedstawiają zjawiska i procesy pieniężne.
Tylko część środków publicznych jest związana z finansowaniem sektora publicznego, ponieważ część sektora publicznego działa na zasadach komercyjnych, które mogą być dotowane z funduszy publicznych
Nie jest wykorzystywana przez sektor publiczny cała ilość środków publicznych (część wydatków ma charakter transferowy np. renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki rodzinne, zasiłki z tytułu opieki społecznej).

(…)

…, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki,
Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych,
Fundusze celowe,
Państwowe szkoły wyższe,
Jednostki badawczo- rozwojowe,
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
Państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
Kasy chorych,
Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
Państwowe lub samorządowe osoby prawne tworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.
Definicja ta pozostała…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz