Ekonomia sektora publicznego

note /search

Ekonomia sektora publicznego -wykład - dr Bochenek

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 4004
Wyświetleń: 7385

EKONOMIA SEKTORA PUBLICZNEGO - WPROWADZENIE Podstawowe zagadnienia rozstrzygane przez ekonomię sektora publicznego Rola państwa w gospodarce Sposoby wpływania państwa na gospodarkę Rodzaje działalności gospodarki realizowane przez sektor publiczny Cele polityki gospodarczej i sposoby ich reali...

Charakterystyka sektora publicznego i jego miejsce w gospodarce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2191

Charakterystyka sektora publicznego i jego miejsce w gospodarce Finanse to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych. Finanse publiczne zajmują się funduszami, które tworzy i rozdysponowuje sektor publiczny. Finanse publiczne są do pewnego stopnia podo...

Podmioty sektora finansów publicznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

Podmioty sektora finansów publicznych (Art. 18. Ustawa o finansach publicznych 1998 rok) 1. Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, środki specjalne, publiczne fundusze celowe, Jednostki budżetowe Sek...

Sektor publiczny a finanse publiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1834

Sektor publiczny a finanse publiczne Działalność władz publicznych odbywa się w dwóch obszarach: rzeczowym i finansowym. Obszar rzeczowy obejmuje majątek publiczny w postaci lasów, bogactw naturalnych, zbiorników wodnych, budynków użyteczności publicznej, urządzenia infrastrukturalne itp. i stanow...

Środki publiczne i ich przeznaczenie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2716

Środki publiczne i ich przeznaczenie Środkami publicznymi nazwijmy środki finansowe, którymi podmioty sektora publicznego dysponują w celu realizacji (finansowania) zadań publicznych. Mogą one pochodzić z trzech źródeł: z dochodów publicznych, ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa, jednostek samorzą...

Zasady funkcjonowania sektora publicznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

Zasady funkcjonowania sektora publicznego Polski sektor publiczny jest wewnętrznie bardzo niejednorodny. Składa się z różniących się od siebie instytucji, tylko niewielka część wydatków publicznych ujmowana jest w budżecie państwa i budżetach samorządowych. Przepisy ustawy o finansach publicznych z...

Capacity building- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

Capacity building - tworzenie potencjału instytucji (capa city building for managers & officers, not body building for leisure class) koncepcja przykrojona do warunków krajów rozwijających się i Europy Wschodniej wspierana przez wszystkie agendy ONZ (UNDP, WHO, FAO, itp.) a także przez Bank Św...

Co oznacza monopol naturalny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

Co oznacza monopol naturalny? jeden dostawca dostarcza usługi po najniższych kosztach jednostkowych konkurencja jest zbędna i szkodliwa, gdyż prowadzi do wzrostu taryf, ponieważ koszty przedsiębiorców muszą ostatecznie zostać pokryte przez odbiorców Nieracjonalność konkurencji - utrata korzyści s...

Dekompozycja pionowa jako warunek uruchomienia się rynkowych- opracowa...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1841

Dekompozycja pionowa jako warunek uruchomienia sił rynkowych: umożliwia zorganizowanie giełdy natychmiastowej (pool) na styku fazy produkcji i fazy przesyłu (dystrybucji) umożliwia dopuszczenie nowych producentów (operatorów) umożliwia zorganizowanie przesyłania okrężnego wzmocnienie pozycji siec...

Dobre rozwiązania to takie które nie obciążają rosnąco budżetu- opraco...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Dobre rozwiązania to takie, które nie obciążają rosnąco budżetu (zob. ERE) Lekcje z liberalizacji deregulacji w elektroenergetyce Tradycyjny model deregulacji obejmuje Rynek hurtowy Stopniowe rozszerzenie konkurencji na rynek detaliczny Regulację cen usług sieciowych RPI-X Bodźce do podniesien...