Co oznacza monopol naturalny- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Co oznacza monopol naturalny- opracowanie - strona 1 Co oznacza monopol naturalny- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Co oznacza monopol naturalny?
jeden dostawca dostarcza usługi po najniższych kosztach jednostkowych
konkurencja jest zbędna i szkodliwa, gdyż prowadzi do wzrostu taryf, ponieważ koszty przedsiębiorców muszą ostatecznie zostać pokryte przez odbiorców
Nieracjonalność konkurencji - utrata korzyści skali i przyrost kosztów zewnętrznych przekracza pozytywne efekty rywalizacji. Extra problems with net enterprises
Wysoka kapitałochłonność
elektroenergetyka, wodociągi, kanalizacja, ciepłownictwo i komunikacja szynowa należą do najbardziej kapitałochłonnych dziedzin gospodarki
udział amortyzacji w elektroenergetyce i wodociągach dochodzi do 30%, a w kanalizacji nawet do 45%
Kapitałochłonność infrastruktury lokalnej:
jest miarą barier wejścia na rynek
konserwuje niekonkurencyjne struktury
niweluje zagrożenie ze strony newcomers
Mechanizm powstawania kosztów bardziej złożony niż w przemyśle (pochodna niektórych atrybutów monopolu naturalnego)
Kompozycja urządzeń, determinujących fazy przygotowania i dostawy usług:
urządzenia centralne
urządzenia sieciowe
urządzenia obsługi odbiorców
Ponadto:
związek między produkcją a konsumpcją
nierównomierność zapotrzebowania
ograniczone możliwości magazynowania
W przedsiębiorstwach sieciowych decydujące są koszty stałe
Są one związane z utrzymaniem:
podstawowej zdolności produkcyjnej
sieci i urządzeń obsługi odbiorców
zdolności szczytowej, wynikającej z dostosowania nie do przeciętnego, lecz do maksymalnego zapotrzebowania
Koszty jednostkowe zależą od charakterystyki konsumpcji:
wprost proporcjonalne do jednostkowych kosztów stałych utrzymania zdolności produkcyjnej, sieci i urządzeń obsługi
odwrotnie proporcjonalne do intensywności wykorzystania wymienionych urządzeń
wprost proporcjonalne do jednostkowego kosztu zmiennego
Zróżnicowany wpływ grup odbiorców na koszty wywołane
zależą od charakterystyki konsumpcji grup odbiorców
odbiorcy wielcy, równomierni i skoncentrowani wywołują niższe koszty jednostkowe niż odbiorcy drobni, nierównomierni i rozproszeni
Charakter usług infrastrukturalnych
dobra prywatne, nie są dobrami publicznymi - wykluczenie i rywalizacja
dobra społeczne - dobra szczególnie społecznie wartościowe
dlaczego administracja publiczna ma obowiązek zapewnienia wody pitnej i odprowadzania ścieków, wywozu odpadów i komunikacji miejskiej? Ponieważ usługi te mają związek:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz