Dekompozycja pionowa jako warunek uruchomienia się rynkowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dekompozycja pionowa jako warunek uruchomienia się rynkowych- opracowanie - strona 1 Dekompozycja pionowa jako warunek uruchomienia się rynkowych- opracowanie - strona 2 Dekompozycja pionowa jako warunek uruchomienia się rynkowych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Dekompozycja pionowa jako warunek uruchomienia sił rynkowych:
umożliwia zorganizowanie giełdy natychmiastowej (pool) na styku fazy produkcji i fazy przesyłu (dystrybucji) umożliwia dopuszczenie nowych producentów (operatorów)
umożliwia zorganizowanie przesyłania okrężnego
wzmocnienie pozycji sieci przesyłowej
Główny efekt to uruchomienie sił rynkowych na styku między produkcją a przesyłem.
Mniej wydajna na styku między przesyłem a dystrybucją ze względu na fakt, że nie zimenia pozycji monopolu naturalnego.
Giełda natychmiastowa (rynek spot)
Powodzenie zależy od 2 warunków:
niezależność poszczególnych producentów (tu: elektrowni)
wymaga pokonania ograniczeń technicznych (odpowiednia baza pomiarowa)
Giełda brytyjska (pool)
producenci na dobę wcześniej oferują ceny energii elektrycznej z każdego bloku energetycznego w podziale na 48 interwałów 30-minutowych
przedsiębiorstwo przesyłowe National Grid układa grafik (ranking) obciążeń bloków według rosnących cen, w ten sposób aby zbilansować moc w każdej półgodzinie
dla każdej półgodziny ustala się jednolitą cenę według najdroższego producenta, który zamyka bilans mocy (SRMC)
dodatkowe opłaty za moc obowiązują tylko w szczycie (LRMC = SRMC + dodatek kosztów stałych)
Ogólna ocena giełdy natychmiastowej
Pozytywna ze względu na efektywną koordynację krótkookresową.
Główny problem to koordynacja długookresowa, ponieważ transakcje nie określają żadnych warunków dla LR, tak aby:
mieć pewność, że zdolność produkcyjna będzie rozwijana
co sięstanie, gdy producent rozbuduje zdolność i nie będzie miał zbytu jak kształtować pożądaną strukturę mocy (zdolności produkcyjnej)
jakie będą zachowania producentów w warunkach ostrego deficytu mocy
Konsekwencje rozdziału między produkcją a przesyłem przy braku giełdy:
przekształcenie przedsiębiorstwa przesyłowego w monopson względem elektrowni i monopol wobec sieci rozdzielczych
przedsiębiorstwo przesyłowe uzyskuje strategiczną rolę w modelowaniu stosunków handlowych z producentami i przedsiębiorstwami dystrybucyjnymi
klucz systemu i de facto staje się regulatorem rynku hurtowego
Pozycja rynkowa sieci przesyłowej nie pozostaje w żadnej proporcji do wartości aktywów trwałych. W Polsce PSE S.A. dysponuje tylko 4% wartości majątku elektroenergetyki.
Polska
Poza Polską nigdzie na świecie nie dokonano tak konsekwentnego rozczłonkowania elektroenergetyki na trzy części z dodatkowym rozdrobnieniem segmentu produkcyjnego na 70 jednostek a segmentu dystrybucyjnego na 33 jednostki.

(…)

…. Stanowią zagrożenie tylko tam ,gdzie jest niska kapitałochłonność oraz duży postęp techniczny zmniejszający koszty inwestycyjne. Elektroenergetyka, wodociągi i kanalizacja - nie, ale już elektrownie i elektrociepłownie na paliwa gazowe. Telekomunikacja, komunikacja miejska - tak
Urządzenia kwalifikowane (QF - qualified facilities). Urządzenia wytwarzające energię elektryczną i cieplną z odnawialnych…
… (cross subsidation)
Niska przejrzystość kosztów w wielofazowym łańcuchu
Duża asymetria informacji między firmą a regulatorem
Trudniejszy proces regulacji firmy
Zalety dezintegracji wertykalnej (+)
Osłabienie atrybutów monopolu naturalnego
Wyższa konkurencja w sektorze
Mniejsze możliwości krzyżowego subsydiowania
Łatwiejszy monitoring efektywności produkcyjnej i dystrybucyjnej
Prostsza regulacja firmy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz