Charakterystyka sektora publicznego i jego miejsce w gospodarce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka sektora publicznego i jego miejsce w gospodarce - strona 1

Fragment notatki:

Charakterystyka sektora publicznego i jego miejsce w gospodarce Finanse to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych. Finanse publiczne zajmują się funduszami, które tworzy i rozdysponowuje sektor publiczny. Finanse publiczne są do pewnego stopnia podobne do finansów tzw. „trzeciego sektora” (organizacje non-profit), ze względu na rodzaj działalności, która nastawiona jest na zaspokojenie pewnych społecznych potrzeb. Do zasadniczych różnic pomiędzy finansami publicznymi, a finansami prywatnymi należą:
Finanse publiczne finanse prywatne cel działania realizacja potrzeb społecznych zaspokajanie potrzeb indywidualnych sposób gromadzenia środków władza publiczna wyposażona jest w narzędzie przymusu, umożliwiające gromadzenie środków gromadzenie kapitału na zasadach dobrowolności Sposób wydatkowania środków wydatkowanie środków w celu zaspokojenia potrzeb społecznych (co nie zawsze jest racjonalne ekonomicznie) racjonalne (pod względem ekonomicznym) wydatkowanie środków finansowych na potrzeby indywidualne skala działania wielkość zasobów publicznych jest w Polsce nieporównywalna z zasobami prywatnymi w skali globalnej wielkość zasobów finansowych sektora prywatnego jest porównywalna z zasobami sektora publicznego wpływ na gospodarkę decyzje władz publicznych maja istotny wpływ na gospodarkę, ze względu na m.in. Wysokie możliwości alokacyjne sektora publicznego stosunkowo niewielki wpływ na gospodarkę jako całość Na podstawie kryterium własności wyodrębnić można w gospodarce rynkowej trzy sektory: prywatny (producenci, konsumenci), publiczny (jednostki administracji publicznej) oraz organizacje typu non-profit (fundacje, stowarzyszenia). Spoiwem łączącym podmioty należące do tych sektorów jest system finansowy gospodarki. Jego zadaniem jest regulacja zachowań podmiotów należących do tych sektorów oraz stosunków między nimi. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz