Zasady funkcjonowania sektora publicznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady funkcjonowania sektora publicznego - strona 1 Zasady funkcjonowania sektora publicznego - strona 2

Fragment notatki:

Zasady funkcjonowania sektora publicznego Polski sektor publiczny jest wewnętrznie bardzo niejednorodny. Składa się z różniących się od siebie instytucji, tylko niewielka część wydatków publicznych ujmowana jest w budżecie państwa i budżetach samorządowych. Przepisy ustawy o finansach publicznych z 1998 roku ograniczają się do stwierdzeń bardzo ogólnych, takich jak:
,, finanse publiczne są jawne” lub
,,środki publiczne mogą być przeznaczone tylko do finansowania zadań publicznych” i tym podobne.
Ogólne zasady dotyczące wydatków publicznych są natomiast zawarte w innych ustawach. Najważniejsze z nich to:
a. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych, określająca procedury zakupu towarów i usług. Do stosowania ustawy zobowiązane są:
jednostki sektora finansów publicznych, spółdzielnie, fundacje, i stowarzyszenia w zakresie, w jakim dysponują środkami publicznymi
jednostki wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej (państwowe i komunalne oraz jednostki zależne)
agencje państwowe
jednostki publicznej radiofonii i telewizji
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki organizacyjne ubezpieczenia zdrowotnego.
Regulacja zamówień publicznych ma na celu:
ochronę konkurencji
ochronę podatników (aby zakupy dokonywane przez instytucje publiczne kosztowały podatnika możliwie mało)
przeciwdziałanie korupcji
b. Ustawa z 2000 roku o warunkach dopuszczalności i monitorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Do podstawowych form udzielania pomocy publicznej należą:
dotacje i ulgi podatkowe
dokapitalizowanie przedsiębiorców w sytuacjach lub na warunkach odbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych prywatnych inwestorów w gospodarce rynkowej
pożyczki i kredyty udzielane na warunkach korzystniejszych od rynkowych
udzielanie poręczeń lub gwarancji za zobowiązania przedsiębiorców na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku
odstąpienie od ustalania i poboru, umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty należności publicznych
zbycie lub oddanie do korzystania mienia Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na preferencyjnych warunkach
umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty innych należnych od przedsiębiorcy świadczeń pieniężnych stanowiących środki publiczne oraz odstąpienie od ich ustalania lub poboru.
Ustawa o pomocy publicznej ma do spełnienia cztery główne cele:
zagwarantowanie przejrzystości przepływu środków publicznych
określenie dopuszczalnego udziału środków publicznych w finansowaniu przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorców


(…)

… i organizacje pracodawców.
Obecnie wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej ustalane są w dwóch systemach: mnożnikowym i waloryzacyjnym.
System mnożnikowy stosowany jest np. do kształtowania wynagrodzeń:
- członków korpusu służby cywilnej
- osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
- żołnierzy i funkcjonariuszy - sędziów i prokuratorów
- komorników sądowych
Podstawą do określania łącznych kwot…
… to tylko nauczyciele , służby mundurowe, pracownicy urzędów centralnych, sędziowie i prokuratorzy. Nie wymieniliśmy urzędników samorządowych i służby zdrowia. To nie pomyłka! Im nie płaci już państwo”
5
5 strona 2- ,,Podwyżka w szkołach wyższych”- od września 2004 przeciętne wynagrodzenia brutto ma wynosić - profesorowie- 391,8 % kwoty bazowej dla sfery budżetowej
- docenci, adiunkci, starsi wykładowcy- 261,2 % kwoty bazowej
- asystenci wykładowcy, lektorzy, instruktorzy- 130,6 % kwoty bazowej
- pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi- 130,6 % kwoty bazowej …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz