Prawo pracy - mianowanie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo pracy - mianowanie - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

STOSUNEK PRACY NA PODSTAWIE MIANOWANIA
Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach uzasadnionych szczególnym charakterem pracy, określonych odrębnymi przepisami lub przepisami wydanymi na podstawie art.298”
4.ustawą z 05.07.1996r. o służbie cywilnej przywrócono mianowania jako wyłącznej podstawy stosunku pracy urzędników ogólnej administracji państwowej:
-urzędników służby cywilnej mianuje szef służby cywilnej w imieniu RP
-szef służby cywilnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwej w sprawach służby cywilnej
-urzędnicy i pracownicy służby cywilnej tworzą korpus służby cywilnej
-w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która jest obywatelem RP, korzysta z pełni praw publicznych, nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, posiada odpowiednie kwalifikacje, cieszy się nieposzlakowana opinią. Nauczyciele akademiccy wymiar sprawiedl, . Zakres obow pracowni jest szerszy, czasem wkracza w sfere prywatności, zatrudnienie o char publicznym, obowiązek godnego zachowania w pracy i poza nia, możliwość przenoszenia urzędników na inny teren bez ich zgody, przywileje ; dłuższy urlop, wieksza trwałość zatrudnienia, zwolnienia w wyjatkowych przypadkach, odpowiedzialność dyscyplinarna POWOLANIE - jednostronna czynność prawna. W przedsiębiorstwach panstw, zak. Opieki zdrowotnej, dyrektor, zastepca, w administr państwowe- ministrowie wojewodowie, kierownicy jedn organizacyjnych, odwolanie nie musi powodowac wygaśnięcia stos pracy. WYBOR NA STAN PRACY- wybor nir powoduje nawiązania stos pracy, prezydent, posel, senator, skarbnik gminny, stanowiska w urzedzie gminnym, nie a trwałości stos pracy, koniec kadencji powoduje natychmiastowe ustanie stos pracy,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz