Pracownicy administracji publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pracownicy administracji publicznej - strona 1

Fragment notatki:

PRACOWNICY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZAKRES REGULACJI PRAWA URZĘDNICZEGO główna regulacja to 3 ustawy : ustawa z 16.09.1982 o pracownikach urzędów państwowych, ustawa z 18.12.1998 o służbie cywilnej oraz ustawa z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych; + kodeks pracy, ustawy ustrojowe, akty wykonawcze wydane na ich podstawie oraz statuty i regulaminy organów administracji publicznej zakres zastosowania bardzo zbliżony : ustawa o pracownikach urzędów państwowych i ustawa o pracownikach samorządowych - wskazanie urzędów administracyjnych, w których zatrudnione osoby (urzędnicy państwowi lub pracownicy samorządowi) oraz upoważnienie RM i właściwego do stanowienia statutu bądź regulaminu organ samorządowy do wyznaczenia stanowisk w urzędach, na których nawiązuje się stosunek pracy z pracownikiem w określonym trybie; ustawa o służbie cywilnej - podlegają jej urzędnicy służby cywilnej zatrudnieni w urzędach administracji rządowej oraz innych urzę­dach (np. RCSS czy aparat pomocniczy kiero­wników zespolonych służb, inspekcji i straży); ustawa z 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych: Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sądzie Najwyższym, Biurze Trybunału Konstytucyjnego, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowym Biurze Wyborczym, Państwowej Inspekcji Pracy, regionalnych izbach obrachunkowych, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Biurze Rzecznika Interesu Publicznego, Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. pracownicy administracyjni, pomoc­niczy, techniczni i obsługi SN i innych sądów, prokuratury; kuratorzy zawodowi i komornicy; rozszerzony ustawą o SC o osoby zatrudnione w: kancelarii premiera, urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej, Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, Rządowym Centrum Legislacji, komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, wobec których nie mają zastosowania przepisy ustawy o służbie cywilnej z 1998 r. (są to np. doradcy w zespole doradców członków Rady Ministrów).

(…)

… za odpowiedzialność regresową zgodnie z kodeksem pracy ograniczony do 3-miesięcznego wynagrodzenia;
STATUS PRAWNY CZŁONKA KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
cel: stworzenie nowoczesnego, zawodo­wego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego korpusu służby cywilnej, który ma stanowić trzon pracowniczy aparatu administracyjnego RP;
poprzednia ustawa wprowadziła równoległe funkcjonowanie korpusu urzędników służby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz