Szczególne zasady nawiązania stosunku pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szczególne zasady nawiązania stosunku pracy - strona 1 Szczególne zasady nawiązania stosunku pracy - strona 2 Szczególne zasady nawiązania stosunku pracy - strona 3

Fragment notatki:

Szczególne zasady nawiązania stosunku pracy U stawa przewiduje możliwość skierowania do odbycia aplikacji administracyjnej lub legislacyjnej. Aplikacja administracyjna- ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę pracę w urzędzie państwowym na stanowiskach określonych w załączniku do rozporządzenia. Aplikacja adm. trwa 12 miesięcy i kończy się oceną kwalifikacyjną. Kierownik urzędu może zaliczyć na poczet aplikacji uprzednie zatrudnienie aplikanta i skrócić mu okres aplikacji do6 miesięcy.
Aplikant ,który otrzymał pozytywną ocenę kwalifikacyjną powinien być zatrudniony na stanowisku do którego został przygotowany w przypadku gdy ocena była negatywna może być zatrudniony na stanowisku do którego objęcia nie jest wymagana aplikacja administracyjna. Aplikacja legislacyjna - może na nią skierować kierownik urzędu -urzędnika który posiada wykształcenie prawnicze .wzajemne prawa i obowiązki urzędu i urzędnika, związane ze skierowaniem na aplikacje legislacyjną, określa umowa zawarta między kierownikiem urzędu a urzędnikiem. Aplikacja leg. Kończy się egzaminem. Szczegółowe zasady i tryb organizowania i odbywania aplikacji określają przepisy odnoszące się do legislacji aplikacyjnej członków korpusu służby cywilnej. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuję się na czas określony lub na czas nieokreślony. Osoby podejmujące pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym - umowa na czas określony nie dłuższy niż 6miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Służba przygotowawcza - ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych każdego pracownika, który podejmuje po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym.
Stosunek pracy pracownika służby cywilnej - nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony
W przypadku osób podejmujących pracę w służbie cywilnej po raz pierwszy umowę o pracę zwiera się na czas określony 12 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem Zmiana treści stosunku pracy Zmiana warunków pracy i płacy pracowników zatrudnionych a administracji publicznej odbywa się albo w trybie powszechnym (w oparciu o kodeks pracy)albo w trybie szczególnym uregulowanym w pragmatykach urzędniczych.
Tryb szczególny: co do zasady pracownicy mianowani Stosowanie do znacznej ilości pracowników zatrudnionych w adm. publ. przepisów kodeksu pracy dotyczących zmiany warunków płacy i pracy oznacza, ze w tym zakresie znajdują zastosowanie takie instytucje powszechnego prawa pracy jak:

(…)

… pracy), z równoczesnym pozbawieniem go atrybutów związanych ze stanowiskiem (zwłaszcza podejmowania decyzji wiążących innych pracowników).Zwieszenie następuje z mocy samego prawa w razie tymczasowego aresztowania członka korpusu służby cywilnej i urzędnika państwowego(umownego, mianowanego). Prawo zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych uzależnione jest od woli pracodawcy.
Okres zawieszenia…
… pracy z wyboru), wypowiedzenie zmieniające (nie stosuje się do pracownika z powołania) , automatyzm ustawowy .
Dyspozycyjność - możliwość jednostronnego zobowiązania pracownika do wykonania polecenia wykraczającego poza granice podstawy nawiązania stosunku pracy; nasilona dyspozycyjność w prawie urzędniczym jest cechą tego prawa i jego osobliwością;
Porozumienie stron- strony stosunku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz