Administracja publiczna - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2016
Wyświetleń: 7840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja publiczna - skrypt - strona 1 Administracja publiczna - skrypt - strona 2 Administracja publiczna - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - SKRYPT - WYKŁADY 4 metody definiowania AP:
Ze względu na źródło pojęcia
Administracja - z łac. Administrare - służebne zarządzanie. Administracja jest działaniem na czyjąś rzecz i w czyimś imieniu. Administracja nie jest właścicielem państwa - służebnie zarządza w imieniu obywateli - działanie niezgodne z ich oczekiwaniami należy zaliczyć do patologii.
Publiczna - odzielenie zarządzania w sferze prywatnej od administracji w sferze publicznej - pierwsze na rzecz akcjonariuszy, drugie zawiera pojęcie DOBRA WSPÓLNEGO.
metody rozróżnienia pojęć publiczny vs prywatny odnośnie AP:
a) Publiczny to nie prywatny Administracja zarządza jedynie tym, co nazwane jest sferą publiczną, nie wkracza w prywatną.
Im większa sfera publiczna, tym większa administracja
J. Bentham  Pełna administracja = brak wolności
b) Publiczny to polityczny W sferze publicznej decyduje się politycznie, wg kryteriów woli i logiki politycznej. AP wykonawcą decyzji politycznych.
c) W sferze publicznej każdy człowiek jest OBYWATELEM. Definiują go relacje z AP, dlatego każdy jest w sferze publicznej równy.
Funkcjonalna
AP to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz interesu publicznego przez różne organy i instytucje na podstawie ustawy i w określonych ustawą formach - zespół działań - funkcjonowanie administracji stanowi istotę administracji, jest sposobem działania państwa - zakres aktywności - działania organizatorskie i wykonawcze - określają zakres odpowiedzialności administracji
Administracja odpowiada za stan spraw publicznych. 4 funkcje państwa i odpowiadające im bloki AP: - f. wewnętrzna - administracja porządkowa i organizacyjna - f. zewnętrzna - dyplomacja i bezpieczeństwo zewnętrzne - f. organizatorska - administracja zarządcza - własność państwa, skarb państwa - f. socjalna - funkcja socjalna administracji
- działalność AP prowadzona jest na rzecz interesu publ. Urzędnik = najemny pracownik państwa
- AP działa na podstawie ustawy - AP zawsze uruchamina przez prawo, nie wykracza poza prawo
- AP zawsze jest kontrolowana przez sądownictwo
Wg politologii systemowej AP jest podsystemem państwa, powołanym do tego, aby zagwarantować systemowi trwałość, ciągłość i stabilność systemu proceduralnego państwa. Dwie metafory AP - anatomiczna - państwo jest organizmem, AP jest szkieletem, polityka to mięśnie - cybernetyczna - państwo to komputer, administracja jest twardym dyskiem, polityka to oprogramowanie


(…)

…, hierarchiczność, współzależność
- potrzeba zarządzania konfliktem - każdy ma swoje „+” i „-”
6 FAZ ROZWOJU KONFLIKTU:
Faza Świadomości - postrzegamy inną grupę, osobę, org., jako stwarzającą przeszkody w osiągnięciu celu
Faza Frustracji - Trwały dyskomfort wynikający z sytuacji
Faza Konceptualizacji - postrzeganie działań rywali jako celowych
Faza Definiowania - poszukiwanie pola do konfliktu
Faza Konfrontacji…
…, ale są rzeczy wazniejsze
Negocjacje - przetarg interesów
Współdziałanie - wyjście poza pole konfliktu
PRZYCZYNY KONFLIKTU:
- konfliktogenna natura AP
- niejasny podział zadań
- niski stopień sformalizowania obowiązków
- specjalizacja wewnętrzna i podział na wydziały
- konflikty personalne
- reformy
ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM - elementy:
Dobór właściwej reakcji
Właściwe rozpoznanie natury konfliktu - wiąże…
…, w efekcie wychodziła skomplikowana całość.
Na tym chciano oprzec zarządzanie w AP
ARMIA
Dysponując niewykwalifikowanymi rekrutami trzeba w krótkim czasie stworzyć ARMIĘ, która będzie wyszkolona, a jednostki bedą zastępowalne nowymi. Środki prowadzące do tego celu:
- uniformizacja
- depersonalizacja
- proste komendy
Urzędnik = zdepersonalizowany rekrut, najemnik państwa.
CEL BIUROKRACJI: zagwarantowanie…
… decentralizacji, nieuczestnictwo obywateli) doprowadziło do wykształcenia się:
II GENERACJA - poł. 90 - dziś
Zmiany o charakterze punktowym i jakościowym.
Poj. DŹWIGNI ZMIAN - poszukiwanie w administracji takich pól, w których mała, punktowa zmiana przyniesie GIGANTYCZNY EFEKT.
PRZYKŁADY:
Kwestia zmiany podejscia do budżetu - koncepcja BUDŻETU ZADANIOWEGO - cechuje go odwrócenie sekwencji działań. Tradycyjny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz