Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, administracja publiczna, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 5992
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, administracja publiczna, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 6 następujących tematów: administracja publiczna – zagadnienia ogólne, ewolucja administracji, państwo i jego administracja, koszty w administracji publicznej, kadry w administracji publicznej, system administracji publicznej w Polsce.

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia stanowią obowiązkowy zestaw zagadnień na egzamin wstępny na stacjonarne studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunek administracja publiczna.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zakres zagadnień egzaminacyjnych
dla kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia
Administracja publiczna - zagadnienia ogólne
pojęcie administracji publicznej podmioty i funkcje administracji publicznej
organy administracji publicznej
Ewolucja administracji administracja w starożytności, administracja wieków średnich, administracja monarchii absolutnej, administracja przedweberowska, administracja państwa prawnego, administracja publiczna, nowe zarządzanie publiczne, partycypacyjne zarządzanie publiczne.
Państwo i jego administracja współczesny sektor publiczny, wzrost znaczenia państwa (przesłanki i symptomy), dynamika wzrostu administracji publicznej, działania na rzecz zmiany modelu i filozofii działania administracji publicznej.
Koszty w administracji publicznej uwarunkowania i ograniczenia procesu kształtowania budżetu, inkrementalizm, alternatywy wobec inkrementalizm, mechanizmy kontroli wydatków publicznych
Kadry w administracji publicznej kwalifikacje versus patronaż, biurokracja reprezentatywna, specyfika pracy w sektorze publicznym, metody i wzorce rekrutacji, wynagradzanie, i awansowanie
System administracji publicznej w Polsce Charakterystyka systemu administracji publicznej
Struktura administracji rządowej w Polsce (centralna i terenowa administracja rządowa, specyfika administracji zespolonej i niezespolonej)
Organizacja i zadania administracji samorządowej w Polsce
Literatura:
J. Hausner (red.), Administracja Publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja Publiczna zagadnienia ogólne, LIBER, 2004
G. B. Peters, Administracja publiczna w systemie politycznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 1999


(…)

… administracji publicznej
Struktura administracji rządowej w Polsce (centralna i terenowa administracja rządowa, specyfika administracji zespolonej i niezespolonej)
Organizacja i zadania administracji samorządowej w Polsce
Literatura:
J. Hausner (red.), Administracja Publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja Publiczna zagadnienia ogólne, LIBER, 2004
G. B. Peters…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz