Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, finanse w języku polskim, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 889
Wyświetleń: 3381
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, finanse w języku polskim, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 11 tematów. Pogrupowano je m.in. na następujące zagadnienia: pojęcie, przedmiot i metoda nauki finansów; system finansowy; kategorie finansowe; system bankowy w gospodarce rynkowej.

Wśród dyscyplin naukowych, według których pogrupowane są polecenia egzaminacyjne, są również: bank centralny i polityka pieniężna; banki komercyjne; rynek pieniężny i rynek kapitałowy; instrumenty pochodne; teorie popytu na pieniądz; finanse publiczne; kryzys finansowy (2007 r.).

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia stanowią obowiązkowy zestaw zagadnień na egzamin wstępny na stacjonarne studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunek finanse w języku polskim.

FINANSE
Zakres zagadnień egzaminacyjnych
dla kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia
Pojęcie, przedmiot i metoda nauki finansów.
1.1. Etymologia pojęcia ,,finanse”.
1.2. Współczesne rozumienie finansów.
1.3. Istota i klasyfikacja zjawisk finansowych.
1.4. Metoda badań nauki finansów.
System finansowy.
2.1. Pojęcie i funkcje systemu finansowego.
2.2. Struktura systemu finansowego.
2.3. Kryzys finansowy.
Kategorie finansowe.
3.1. Kategorie przychodowe.
3.2. Kategorie dochodowe.
3.3. Kategorie wydatkowo - kosztowe.
3.4. Kategorie podatkowe.
3.5. Kategorie dłużne.
System bankowy w gospodarce rynkowej.
4.1. Charakterystyka dwuszczeblowego systemu bankowego.
4.2. Kreacja pieniądza przez system bankowy.
Bank centralny i polityka pieniężna.
5.1. Funkcje banku centralnego.
5.2. Cele polityki pieniężnej.
5.3. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne.
5.4. Polityka pieniężna w Polsce.
5.5. Problem wejścia Polski do sfery euro - monetarne kryteria konwergencji.
Banki komercyjne.
6.1. Bank komercyjny jako pośrednik finansowy.
6.2. Podstawowe rodzaje ryzyka bankowego.
Rynek pieniężny i rynek kapitałowy.
7.1. Pojęcie rynku pieniężnego i instrumenty finansowe rynku pieniężnego.
7.2. Pojęcie rynku kapitałowego i instrumenty finansowe rynku kapitałowego.
Instrumenty pochodne.
8.1. Opcje.
8.2. Kontrakty terminowe.
8.3. Kontrakty swap.
8.4. Warranty.
Teorie popytu na pieniądz.
9.1. Popyt na pieniądz według szkoły Cambridge.
9.2. Popyt na pieniądz według J.M. Keynesa.
9.3. Popyt na pieniądz według M. Friedmana.
Finanse publiczne.
10.1. Charakterystyka systemu finansów publicznych.
10.2. Dochody i wydatki publiczne.
10.3. Dług publiczny.
10.4. Polityka fiskalna.
10.5. Polityka fiskalna państw członkowskich Unii Europejskiej.
Kryzys finansowy (2007 r.)
11.1. Reguła Taylora.
11.2. Przyczyny kryzysu finansowego.
11.3. Wpływ kryzysu finansowego na sytuację finansów publicznych.
Literatura:
S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002.
D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
J.B.Taylor Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz