Struktura administracji publicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2492
Wyświetleń: 10066
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura administracji publicznej - strona 1 Struktura administracji publicznej - strona 2 Struktura administracji publicznej - strona 3

Fragment notatki:


3. STRUKTURA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SCENTRALIZOWANA ADM PUBLICZNA
Aparat wykonawczy decyzji politycznych - obowiązek inicjopwania decyzji politycznych (polityki publicznej)
- funkcjonalne oddzielenie od siebie w obrębie adm publicznej sfery rządzenia i sfery administracji wykonawczej oraz aparatu obsługującego funkcje zarządzania politycznego (rządzenia) i aparatu obsł. F. Administracyjne (adm. wykonawczej)
ministrowie są też twórcami polityki publicznej i szefami adm.
Zadania adm publicznej:
adm państwowa - scentralizowana, hierarchiczna - rządowa
zdecentralizowana - podmioty i samodzielne instytucje adm publicznej jak:
inne związki publicznoprawne - wspólnoty terytorialne, korporacje zawodowe, samorząd gospodarczy, rolniczy itd./
różne ciała adm (organy i instytucje) o samodzielnym statucie
rozmaite podmioty prawa publicznego, oparte na czynniku majątkowym
w formie zadań zlecanych różnym organizacjom
Scentralizowana adm państwowa
adm rządowa - centralna i terenowa
1. CENTRALNA - 2 poziomy:
I - bezpośrednio obsługująca rząd i jego członków - funkcję rządzenia kraju, ministrowie, ministerstwa
II - poziom wykonywania zadań publicznych i kompetencji administracyjnych określonych ustawami - centralna administracja wykonawcza. Po częsci ministrowie i ministerstwa a część urzędy centralne - podlega pod premiera.
2. TERENOWA
w głównej części na zasadzie zespolenia organizacyjnego - rola wojewody - podlega premierowi
adm. niezespolona - wyodrębione organizacyjnie terenowe administracje specjalne podległe ministrom lub centralnym organom jak urzędy celne, adm skarbowa
Zespolenie organizacyjne w administracji rządowej w województwie jest 2 stopniowe:
urząd wojewódxki
służby, inspekcje, straże - oddzielne jednostki organizacyjne ale podległe wojewodzie
W ramach urzedu wojewódzkiego jest administracja o kompetencji ogólnej (wojewoda) i organy o kompetencji szczególnej ( np. kurator oświaty)
Wojewoda ma również uprawnienia kontrolne i koordynacyjne wobec organów rządowych administracji niezespolonej.
- administracja rządowa jest wieloszczeblowa
hierarchicznie podporządkowana
- dekoncentracja zadań i kompetencji: terytorialna, resortowa, osobowa, rzeczowa, wewnętrzna lub zewnętrzna, prawna lub faktyczna. Faktyczna jest wtedy gdy kompetencje wynikają z aktów samej władzy administracyjnej. Prawna jest wtedy jeżeli kompetencje wynikają z ustaw.
Organy jednoosobowe - np. wojewoda, organy kolegialne - rzadsze np. Krajowa Rada Uwłaszczeniowa.


(…)

… usług.
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA W POLSCE
przed zaborami dominowała szlachta - przywileje
dopiero tuz przed zaborami do władzy zaczęto dopuszczać najbogatsze mieszczaństwo
1789 - Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe: sprawy podatkowe, rejestr i akty stanu cywilnego, rekrutacja, działania z zakresu administracji świadczącej, szkoły, opieka społ., - troche jak samorząd terytorialny. Komisje powoływane były przez Sejmiki.
W Polsce nigdy nie było monarchii absolutnej, na której podstawie w innych krajach budowano potem silną administrację.
II RP
po 1918 r punktem wyjścia był kształt administracji w okresie zaborów, w kształtowaniu polskiej administracji uwzględniono rozwiązania państw zaborczych:
austryjacki model procedury administracyjnej i sądownictwa adm.
pruski model samorządu terytorialnego
rosyjskie wzory…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz