Zakres mocy obowiązującej poszczególnych przepisów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4242
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres mocy obowiązującej poszczególnych przepisów - strona 1 Zakres mocy obowiązującej poszczególnych przepisów - strona 2

Fragment notatki:


ZAKRES MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ PRZEPISÓW POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO Znaczna część przepisów postępowania podatkowego zawarta jest w Ordynacji podatkowej.
Przepisy tej ustawy rozciągają się także na:
- postępowanie przed organami kontroli skarbowej
- postępowanie w sprawach celnych.
Są to postępowania administracyjne szczególne, czyli wyróżniające się wąskim kręgiem podmiotowym i przedmiotowym stosowania. Obowiązuje przed dokładnie wskazanymi organami administracyjnymi oraz tylko w sprawach określonego rodzaju. Przepisy postępowania podatkowego stosują organy określone w przepisach o.p. jako organy podatkowe (org. amin. skarbowej i organy samorządu teryt.), organy kontroli skarbowej i organy administracji celnej, w stosunku do wszelkich podmiotów ponoszących odpowiedzialność za zaległości podatkowe i celne.
Zakres zastosowania przepisów postępowania podatkowego obejmuje finanse publiczne. ZAKRES MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ PRZEPISÓW O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obejmuje postępowanie organów egzekucyjnych i środki przymusu zapewniające wykonanie obowiązków oraz zabezpieczenie ich wykonania.
Ustawę stosują organy egzekucyjne: organy amin. rządowej, organy samorządu teryt. i inne ustawowo umocowane organy. 4) Rozdział VI - Rodzaje, tryby i stadia postepowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE To regulowany przez prawo procesowe ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy administracji publicznej i inne podmioty postępowania w celu rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w formie decyzji administracyjnej, jak i ciąg czynności podjętych w celu weryfikacji decyzji administracyjnych.
POSTEPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE
To regulowany przez prawo procesowe ciąg czynności procesowych sądu administracyjnego i innych podmiotów tego postępowania, podjętych w celu rozstrzygnięcia sporu o zgodność z prawem działania bądź zaniechania działania przez organ wykonujący administracje publiczną.
Postępowanie administracyjne Wyróżniamy 2 rodzaje postępowania administracyjnego:
- ogólne (stosowane zazwyczaj, regulowane przepisami k.p.a.)
- szczególne (do załatwiania określonych spraw, np. podatkowych)
Zarówno w postępowaniu ogólnym, jak i w szczególnym rozróżniamy 2 tryby postępowania: - postępowanie główne (toczące się przed organem I i II instancji)
- postępowanie nadzwyczajne (weryfikujące decyzje wydane w post. głównym)


(…)

… na decyzje, postanowienia, na inne akty, na czynności z zakresu administracji publicznej, na akty prawa miejscowego)
- Odrębne
(rozpoznaje się spory o właściwość między jednostkami samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, a także spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej)
- Pomocnicze
(w sprawie nałożenia grzywny, postępowanie w razie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz