Kształtowanie się planowania przestrzennego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3367
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie się planowania przestrzennego - strona 1

Fragment notatki:

Kształtowanie się planowania przestrzennego oraz ewolucja podstaw prawnych planowania przestrzennego Aby zrozumieć właściwie dane instytucje prawne należy poznać opisowo ich korzenie, jak te instytucje się kształtowały. O kształtowaniu się planowania przestrzennego (PP) możemy mówić już w czasach bardzo odległych. [Darujemy sobie] Okres międzywojenny - po odzyskaniu niepodległości przez Polskę po I w. św. na terenach poszczególnych zaborów, do czasu wprowadzenia przepisów prawnych z danej dziedziny jednolitych dla całego kraju, obowiązywały przepisy prawne poszczególnych państw zaborczych. Charakteryzując krótko przepisy, które obowiązywały do 1928 r., różne na terenach poszczególnych zaborów, najbardziej postępowe były przepisy na terenach zaboru pruskiego i austriackiego, a najbardziej zacofane na terenie byłego zaboru rosyjskiego. Rok 1920 - także te przepisy z zakresu prawa budowlanego regulowały tę problematykę, która z merytorycznego punktu widzenia stanowi zagadnienie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Przepisy te zostały zunifikowane, czyli wprowadzone jednakowe na terenie całego kraju, w 1928 r. W roku 1928 ukazało się rozporządzenie prezydenta RP z mocą ustawy. Zakres merytoryczny prawa budowlanego z 1928 r. był tak skonstruowany, że właściwie znajdowały się tam przepisy, które obejmowały problematykę prawa budowlanego w dzisiejszym rozumieniu sensu stricte, problematykę planów zabudowy, ale planów zabudowy wbrew nazwie - to były odpowiedniki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w dzisiejszym znaczeniu oraz problematykę wywłaszczeń nieruchomości, scalania gruntów tj. to wszystko, co obecnie reguluje ust z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Plan zabudowy - regulowany nie w osobnej ustawie, ale w prawie budowlanym z 1928 r. Przewidywało ono sporządzanie ogólnych i szczegółowych planów zabudowy. Na etapie sporządzania planów zabudowy była dość szczegółowo regulowana problematyka interesu indywidualnego właścicieli nieruchomości, które obejmował opracowywany plan zabudowy. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz