Niemiecki system planowania przestrzennego.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niemiecki system planowania przestrzennego. - strona 1 Niemiecki system planowania przestrzennego. - strona 2

Fragment notatki:

NIEMIECKI SYSTEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Źródła prawa planowania przestrzennego:
- prawo dotyczące ładu przestrzennego i planowania krajowego oraz drugie prawo, prawo budowlane
I prawo: dotyczy poziomu ponadlokalnego; odpowiedzialne są kraje członkowskie i federacje ; prawo to tworzy ustawa o ładzie przestrzennym ( 1965)oraz ustawy krajów związkowych o planowaniu krajowym
II prawo: plany na poziomie lokalnym; zasady użytkowania i ochrony terenów oraz realizacji inwestycji ( zabudowa mieszkaniowa, przemysłowa, usługowa, odpowiedzialne są gminy; prawo to składa się z federalnej ustawy- Kodeks Budowlany ( 1960) oraz ustawy krajów związkowych normujących kwestie wydawania pozwoleń na budowę i wymogów technicznych budowli Organizacja planowania przestrzennego
- za planowanie przestrzenne w RFN są odpowiedzialne kraje związkowe oraz gminy
- 4 poziomy
- do zadań krajów związkowych należy: planowanie infrastruktury powiązań pomiędzy głównymi jednostkami osiedleńczymi, planowanie struktury osiedleńczej, infrastruktury publicznej, ochrona terenów otwartych
- Rządy krajów związkowych uprawniają do sporządzenia :
+planów ładu przestrzennego dla obszarów całych krajów związkowych, obejmują chronione tereny otwarte, obszary rolne, infrastrukturę krajową ( transportową, drogową, energetyczną), opracowywane przez rządy krajów związkowych
+ planów regionalnych dla obszarów mniejszych niż kraj związkowy, są one uszczegółowieniem planów ładu przestrzennego, opracowywane za pośrednictwem zrzeszeń gmin i powiatów, a na obszarach metropolitarnych Stuttgardu i Hanoveru przez bezpośrednio wybrane organy samorządu regionalnego; Mozy obowiązującej plany regionalne nabierają po zatwierdzeniu przez ministrów krajów związkowych właściwych w sprawach zagospodarowania przestrzennego
Do zadań samorządów gmin należy planowanie zabudowy ochrona terenów oraz kierowanie procesami budowlanymi
Rady gmin uprawnione są do uchwalania :
+ planów użytkowania terenów- tzw. przygotowawcze plany budowlane , określających przeznaczenie terenów w kategoriach ogólnych np.: tereny pod zabudowę mieszkaniową, drogi, szpitale itp.
+ plan zabudowy, stanowiący tzw. wiążące władze publiczne i obywateli w zagospodarowaniu przestrzennym, określające z dokładnością do parceli obowiązki władz publicznych m in. uzbrojenie terenu oraz prawa podmiotów prywatnych do zabudowy
Plany porządku publicznego, plany regionalne oraz plany budowlane są określone jako plany całościowe- nadrzędne i integrujące.
Ich rolą jest koordynacją i synteza wszystkich działań planistycznych organów władzy publicznej
Federalny Urząd do spraw budownictwa i porządku publicznego ( podporządkowany Ministerstwu, opracowują raporty)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz